Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2015 Jan-juni 2016 Jan-juni 2017 Jan-juni 2018 Jan-juni 2019
Stockholms län 1 061 1 060 1 146 1 161 1 266
Uppsala län 114 104 95 125 115
Södermanlands län 84 71 78 86 83
Östergötlands län 91 81 101 93 103
Jönköpings län 82 56 86 70 73
Kronobergs län 36 46 40 43 50
Kalmar län 63 67 53 72 73
Gotlands län 19 15 23 17 15
Blekinge län 30 24 31 42 33
Skåne län 491 419 443 458 444
Hallands län 86 79 63 79 74
Västra Götalands län 498 445 426 471 444
Värmlands län 87 106 65 96 63
Örebro län 85 81 77 108 94
Västmanlands län 73 39 83 80 79
Dalarnas län 74 54 85 83 76
Gävleborgs län 77 60 87 83 81
Västernorrlands län 72 70 72 73 73
Jämtlands län 48 31 36 32 38
Västerbottens län 61 53 66 62 54
Norrbottens län 66 74 76 74 54
Sverige 3 298 3 035 3 232 3 408 3 385

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2018 Jan-juni 2019 Skillnad procent Juni 2018 Juni 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 408 3 385 -1% 639 537 -16%
Enskilda näringsverksamheter 286 384 34% 47 75 60%
Privatpersoner 139 113 -19% 17 9 -47%
Dödsbon 94 78 -17% 20 0 -100%
Summa 3 927 3 960 1% 723 621 -14%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2018 Jan-juni 2019 Skillnad procent Juni 2018 Juni 2019 Skillnad procent
Stockholms län 1 161 1 266 9% 250 214 -14%
Uppsala län 125 115 -8% 16 22 38%
Södermanlands län 86 83 -3% 20 5 -75%
Östergötlands län 93 103 11% 16 9 -44%
Jönköpings län 70 73 4% 10 7 -30%
Kronobergs län 43 50 16% 10 10 0 %
Kalmar län 72 73 1% 12 17 42%
Gotlands län 17 15 -12% 5 1 -80%
Blekinge län 42 33 -21% 10 2 -80%
Skåne län 458 444 -3% 64 68 6%
Hallands län 79 74 -6% 14 11 -21%
Västra Götalands län 471 444 -6% 92 82 -11%
Värmlands län 96 63 -34% 10 12 20%
Örebro län 108 94 -13% 16 10 -38%
Västmanlands län 80 79 -1% 19 10 -47%
Dalarnas län 83 76 -8% 11 10 -9%
Gävleborgs län 83 81 -2% 21 15 -29%
Västernorrlands län 73 73 0 % 11 7 -36%
Jämtlands län 32 38 19% 8 5 -38%
Västerbottens län 62 54 -13% 11 8 -27%
Norrbottens län 74 54 -27% 13 12 -8%
Sverige 3 408 3 385 -1% 639 537 -16%