Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019
Stockholms län 111 110 159 154 189
Uppsala län 15 8 24 17 21
Södermanlands län 8 8 14 5 14
Östergötlands län 8 9 22 17 15
Jönköpings län 13 11 10 13 18
Kronobergs län 6 2 2 8 9
Kalmar län 11 6 3 11 9
Gotlands län 4 0 3 6 2
Blekinge län 1 4 4 3 5
Skåne län 76 52 62 62 64
Hallands län 10 11 6 13 9
Västra Götalands län 61 57 60 73 56
Värmlands län 11 15 14 19 5
Örebro län 14 7 15 18 12
Västmanlands län 11 7 10 11 12
Dalarnas län 14 9 14 13 22
Gävleborgs län 13 5 9 7 9
Västernorrlands län 9 5 13 10 11
Jämtlands län 9 6 3 4 6
Västerbottens län 11 7 11 3 11
Norrbottens län 12 11 10 12 5
Sverige 428 350 468 479 504

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Skillnad procent Jan 2018 Jan 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 870 6 689 14% 479 504 5%
Enskilda näringsverksamheter 451 568 26% 49 37 -24%
Privatpersoner 294 338 15% 28 40 43%
Dödsbon 197 220 12% 16 30 88%
Summa 6 812 7 815 15% 572 611 7%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Skillnad procent Jan 2018 Jan 2019 Skillnad procent
Stockholms län 2 014 2 318 15% 154 189 23%
Uppsala län 177 209 18% 17 21 24%
Södermanlands län 139 180 29% 5 14 180%
Östergötlands län 176 196 11% 17 15 -12%
Jönköpings län 151 152 1% 13 18 38%
Kronobergs län 78 97 24% 8 9 13%
Kalmar län 98 117 19% 11 9 -18%
Gotlands län 41 28 -32% 6 2 -67%
Blekinge län 77 85 10% 3 5 67%
Skåne län 856 925 8% 62 64 3%
Hallands län 135 167 24% 13 9 -31%
Västra Götalands län 785 925 18% 73 56 -23%
Värmlands län 129 159 23% 19 5 -74%
Örebro län 126 185 47% 18 12 -33%
Västmanlands län 142 135 -5% 11 12 9%
Dalarnas län 155 157 1% 13 22 69%
Gävleborgs län 165 175 6% 7 9 29%
Västernorrlands län 126 144 14% 10 11 10%
Jämtlands län 65 61 -6% 4 6 50%
Västerbottens län 102 135 32% 3 11 267%
Norrbottens län 133 139 5% 12 5 -58%
Sverige 5 870 6 689 14% 479 504 5%