VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019
Stockholms län 111 110 159 154 189
Uppsala län 15 8 24 17 21
Södermanlands län 8 8 14 5 14
Östergötlands län 8 9 22 17 15
Jönköpings län 13 11 10 13 18
Kronobergs län 6 2 2 8 9
Kalmar län 11 6 3 11 9
Gotlands län 4 0 3 6 2
Blekinge län 1 4 4 3 5
Skåne län 76 52 62 62 64
Hallands län 10 11 6 13 9
Västra Götalands län 61 57 60 73 56
Värmlands län 11 15 14 19 5
Örebro län 14 7 15 18 12
Västmanlands län 11 7 10 11 12
Dalarnas län 14 9 14 13 22
Gävleborgs län 13 5 9 7 9
Västernorrlands län 9 5 13 10 11
Jämtlands län 9 6 3 4 6
Västerbottens län 11 7 11 3 11
Norrbottens län 12 11 10 12 5
Sverige 428 350 468 479 504

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Skillnad procent Jan 2018 Jan 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 870 6 689 14% 479 504 5%
Enskilda näringsverksamheter 451 568 26% 49 37 -24%
Privatpersoner 294 338 15% 28 40 43%
Dödsbon 197 220 12% 16 30 88%
Summa 6 812 7 815 15% 572 611 7%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Skillnad procent Jan 2018 Jan 2019 Skillnad procent
Stockholms län 2 014 2 318 15% 154 189 23%
Uppsala län 177 209 18% 17 21 24%
Södermanlands län 139 180 29% 5 14 180%
Östergötlands län 176 196 11% 17 15 -12%
Jönköpings län 151 152 1% 13 18 38%
Kronobergs län 78 97 24% 8 9 13%
Kalmar län 98 117 19% 11 9 -18%
Gotlands län 41 28 -32% 6 2 -67%
Blekinge län 77 85 10% 3 5 67%
Skåne län 856 925 8% 62 64 3%
Hallands län 135 167 24% 13 9 -31%
Västra Götalands län 785 925 18% 73 56 -23%
Värmlands län 129 159 23% 19 5 -74%
Örebro län 126 185 47% 18 12 -33%
Västmanlands län 142 135 -5% 11 12 9%
Dalarnas län 155 157 1% 13 22 69%
Gävleborgs län 165 175 6% 7 9 29%
Västernorrlands län 126 144 14% 10 11 10%
Jämtlands län 65 61 -6% 4 6 50%
Västerbottens län 102 135 32% 3 11 267%
Norrbottens län 133 139 5% 12 5 -58%
Sverige 5 870 6 689 14% 479 504 5%