Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Jan-feb 2018 Jan-feb 2019
Stockholms län 270 249 316 284 353
Uppsala län 36 19 40 29 34
Södermanlands län 26 19 29 21 29
Östergötlands län 20 23 39 35 31
Jönköpings län 33 20 29 23 29
Kronobergs län 8 12 10 15 20
Kalmar län 22 19 13 25 17
Gotlands län 7 4 8 10 7
Blekinge län 4 8 12 10 13
Skåne län 141 114 125 133 139
Hallands län 26 26 13 24 26
Västra Götalands län 144 121 133 117 119
Värmlands län 24 31 25 35 15
Örebro län 24 22 28 34 25
Västmanlands län 25 14 24 25 24
Dalarnas län 25 19 24 24 29
Gävleborgs län 23 13 18 16 21
Västernorrlands län 21 17 23 23 15
Jämtlands län 15 8 6 7 13
Västerbottens län 21 15 18 17 18
Norrbottens län 22 25 19 19 10
Sverige 937 798 952 926 987

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2018 Jan-feb 2019 Skillnad procent Feb 2018 Feb 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 926 987 7% 447 451 1%
Enskilda näringsverksamheter 87 87 0 % 38 50 32%
Privatpersoner 49 68 39% 21 24 14%
Dödsbon 31 70 126% 16 34 113%
Summa 1 093 1 212 11% 522 559 7%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2018 Jan-feb 2019 Skillnad procent Feb 2018 Feb 2019 Skillnad procent
Stockholms län 284 353 24% 130 148 14%
Uppsala län 29 34 17% 12 10 -17%
Södermanlands län 21 29 38% 16 15 -6%
Östergötlands län 35 31 -11% 18 17 -6%
Jönköpings län 23 29 26% 10 11 10%
Kronobergs län 15 20 33% 7 9 29%
Kalmar län 25 17 -32% 14 7 -50%
Gotlands län 10 7 -30% 4 5 25%
Blekinge län 10 13 30% 7 8 14%
Skåne län 133 139 5% 71 74 4%
Hallands län 24 26 8% 11 17 55%
Västra Götalands län 117 119 2% 44 58 32%
Värmlands län 35 15 -57% 16 9 -44%
Örebro län 34 25 -26% 16 13 -19%
Västmanlands län 25 24 -4% 14 10 -29%
Dalarnas län 24 29 21% 11 7 -36%
Gävleborgs län 16 21 31% 9 11 22%
Västernorrlands län 23 15 -35% 13 4 -69%
Jämtlands län 7 13 86% 3 7 133%
Västerbottens län 17 18 6% 14 6 -57%
Norrbottens län 19 10 -47% 7 5 -29%
Sverige 926 987 7% 447 451 1%