Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Jan-aug 2018 Jan-aug 2019
Stockholms län 1 278 1 319 1 370 1 559 1 619
Uppsala län 132 119 115 147 141
Södermanlands län 98 88 92 110 113
Östergötlands län 113 104 118 118 133
Jönköpings län 98 75 96 91 93
Kronobergs län 49 57 51 57 62
Kalmar län 77 86 64 82 88
Gotlands län 21 16 27 22 18
Blekinge län 37 32 48 54 44
Skåne län 634 531 560 611 571
Hallands län 107 90 93 107 98
Västra Götalands län 600 550 523 616 583
Värmlands län 105 119 82 120 87
Örebro län 97 98 91 130 119
Västmanlands län 84 48 93 98 95
Dalarnas län 96 71 104 101 90
Gävleborgs län 102 73 112 109 104
Västernorrlands län 82 85 91 99 95
Jämtlands län 54 42 43 42 48
Västerbottens län 69 61 76 80 68
Norrbottens län 85 92 91 92 79
Sverige 4 018 3 756 3 940 4 445 4 348

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2018 Jan-aug 2019 Skillnad procent Aug 2018 Aug 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 445 4 348 -2% 450 424 -6%
Enskilda näringsverksamheter 371 472 27% 47 40 -15%
Privatpersoner 184 130 -29% 25 4 -84%
Dödsbon 124 79 -36% 15 0 -100%
Summa 5 124 5 029 -2% 537 468 -13%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2018 Jan-aug 2019 Skillnad procent Aug 2018 Aug 2019 Skillnad procent
Stockholms län 1 559 1 619 4% 162 168 4%
Uppsala län 147 141 -4% 9 14 56%
Södermanlands län 110 113 3% 11 11 0 %
Östergötlands län 118 133 13% 10 13 30%
Jönköpings län 91 93 2% 9 6 -33%
Kronobergs län 57 62 9% 8 5 -38%
Kalmar län 82 88 7% 4 7 75%
Gotlands län 22 18 -18% 1 1 0 %
Blekinge län 54 44 -19% 4 7 75%
Skåne län 611 571 -7% 54 48 -11%
Hallands län 107 98 -8% 16 9 -44%
Västra Götalands län 616 583 -5% 74 68 -8%
Värmlands län 120 87 -28% 8 13 63%
Örebro län 130 119 -8% 11 8 -27%
Västmanlands län 98 95 -3% 10 5 -50%
Dalarnas län 101 90 -11% 9 5 -44%
Gävleborgs län 109 104 -5% 14 10 -29%
Västernorrlands län 99 95 -4% 9 6 -33%
Jämtlands län 42 48 14% 6 2 -67%
Västerbottens län 80 68 -15% 11 5 -55%
Norrbottens län 92 79 -14% 10 13 30%
Sverige 4 445 4 348 -2% 450 424 -6%