April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Jan-apr 2018 Jan-apr 2019
Stockholms län 643 680 688 693 774
Uppsala län 81 63 66 87 75
Södermanlands län 54 46 52 43 60
Östergötlands län 57 50 70 62 72
Jönköpings län 58 39 56 45 49
Kronobergs län 20 35 23 27 36
Kalmar län 43 34 31 52 45
Gotlands län 13 10 13 10 11
Blekinge län 16 15 22 26 21
Skåne län 298 262 275 315 294
Hallands län 54 53 43 52 50
Västra Götalands län 294 286 262 291 281
Värmlands län 52 69 42 63 41
Örebro län 52 49 55 70 63
Västmanlands län 47 20 56 47 49
Dalarnas län 48 34 57 50 54
Gävleborgs län 45 33 52 38 46
Västernorrlands län 44 39 47 50 48
Jämtlands län 30 18 23 18 24
Västerbottens län 40 36 42 36 33
Norrbottens län 40 43 43 42 33
Sverige 2 029 1 914 2 018 2 117 2 159

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2018 Jan-apr 2019 Skillnad procent Apr 2018 Apr 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 117 2 159 2% 648 545 -16%
Enskilda näringsverksamheter 185 223 21% 57 70 23%
Privatpersoner 90 96 7% 16 8 -50%
Dödsbon 59 78 32% 17 1 -94%
Summa 2 451 2 556 4% 738 624 -15%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2018 Jan-apr 2019 Skillnad procent Apr 2018 Apr 2019 Skillnad procent
Stockholms län 693 774 12% 239 217 -9%
Uppsala län 87 75 -14% 37 16 -57%
Södermanlands län 43 60 40% 13 18 38%
Östergötlands län 62 72 16% 14 19 36%
Jönköpings län 45 49 9% 14 10 -29%
Kronobergs län 27 36 33% 6 7 17%
Kalmar län 52 45 -13% 10 15 50%
Gotlands län 10 11 10% 0 0 .
Blekinge län 26 21 -19% 6 3 -50%
Skåne län 315 294 -7% 97 64 -34%
Hallands län 52 50 -4% 14 13 -7%
Västra Götalands län 291 281 -3% 89 70 -21%
Värmlands län 63 41 -35% 17 8 -53%
Örebro län 70 63 -10% 12 18 50%
Västmanlands län 47 49 4% 10 13 30%
Dalarnas län 50 54 8% 16 9 -44%
Gävleborgs län 38 46 21% 10 14 40%
Västernorrlands län 50 48 -4% 16 11 -31%
Jämtlands län 18 24 33% 4 5 25%
Västerbottens län 36 33 -8% 11 6 -45%
Norrbottens län 42 33 -21% 13 9 -31%
Sverige 2 117 2 159 2% 648 545 -16%