September

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2014 Jan-sep 2015 Jan-sep 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2018
Stockholms län 1 627 1 395 1 458 1 504 1 739
Uppsala län 102 152 130 124 163
Södermanlands län 108 104 99 99 123
Östergötlands län 150 128 114 140 133
Jönköpings län 108 111 86 107 104
Kronobergs län 76 58 64 58 65
Kalmar län 91 87 95 72 89
Gotlands län 12 24 18 32 22
Blekinge län 45 39 36 57 59
Skåne län 746 693 581 627 669
Hallands län 133 115 106 103 116
Västra Götalands län 676 661 614 576 668
Värmlands län 125 109 131 92 130
Örebro län 119 100 110 102 144
Västmanlands län 103 92 51 104 104
Dalarnas län 123 104 76 112 113
Gävleborgs län 121 116 94 118 122
Västernorrlands län 98 90 91 100 111
Jämtlands län 56 59 45 54 50
Västerbottens län 86 76 72 81 89
Norrbottens län 87 96 98 105 100
Sverige 4 792 4 409 4 169 4 367 4 913

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-sep 2017 Jan-sep 2018 Skillnad procent Sept 2017 Sept 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 367 4 913 13% 427 467 9%
Enskilda näringsverksamheter 340 416 22% 30 43 43%
Privatpersoner 220 211 -4% 27 26 -4%
Dödsbon 151 163 8% 21 18 -14%
Summa 5 078 5 703 12% 505 554 10%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2017 Jan-sep 2018 Skillnad procent Sept 2017 Sept 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 504 1 739 16% 134 179 34%
Uppsala län 124 163 31% 9 16 78%
Södermanlands län 99 123 24% 7 13 86%
Östergötlands län 140 133 -5% 22 15 -32%
Jönköpings län 107 104 -3% 11 13 18%
Kronobergs län 58 65 12% 7 8 14%
Kalmar län 72 89 24% 8 7 -13%
Gotlands län 32 22 -31% 5 0 -100%
Blekinge län 57 59 4% 9 5 -44%
Skåne län 627 669 7% 67 58 -13%
Hallands län 103 116 13% 10 9 -10%
Västra Götalands län 576 668 16% 53 52 -2%
Värmlands län 92 130 41% 10 10 0 %
Örebro län 102 144 41% 11 14 27%
Västmanlands län 104 104 0 % 11 6 -45%
Dalarnas län 112 113 1% 8 12 50%
Gävleborgs län 118 122 3% 6 13 117%
Västernorrlands län 100 111 11% 9 12 33%
Jämtlands län 54 50 -7% 11 8 -27%
Västerbottens län 81 89 10% 5 9 80%
Norrbottens län 105 100 -5% 14 8 -43%
Sverige 4 367 4 913 13% 427 467 9%