November

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2014 Jan-nov 2015 Jan-nov 2016 Jan-nov 2017 Jan-nov 2018
Stockholms län 2 028 1 764 1 822 1 871 2 136
Uppsala län 135 186 159 159 199
Södermanlands län 135 128 130 127 158
Östergötlands län 206 165 142 161 178
Jönköpings län 134 131 113 135 132
Kronobergs län 90 72 73 71 90
Kalmar län 106 115 117 92 108
Gotlands län 14 26 20 39 27
Blekinge län 63 51 50 73 78
Skåne län 907 864 723 770 839
Hallands län 157 147 140 126 155
Västra Götalands län 845 810 761 729 821
Värmlands län 158 143 146 117 147
Örebro län 146 126 135 116 173
Västmanlands län 132 109 65 131 126
Dalarnas län 166 126 100 137 147
Gävleborgs län 152 160 118 152 157
Västernorrlands län 125 103 105 117 132
Jämtlands län 71 69 55 64 57
Västerbottens län 117 95 89 93 128
Norrbottens län 113 117 117 124 129
Sverige 6 000 5 507 5 180 5 404 6 117

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-nov 2017 Jan-nov 2018 Skillnad procent Nov 2017 Nov 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 404 6 117 13% 502 586 17%
Enskilda näringsverksamheter 418 521 25% 36 55 53%
Privatpersoner 265 307 16% 17 54 218%
Dödsbon 190 208 9% 20 28 40%
Summa 6 277 7 153 14% 575 723 26%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2017 Jan-nov 2018 Skillnad procent Nov 2017 Nov 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 871 2 136 14% 176 175 -1%
Uppsala län 159 199 25% 21 15 -29%
Södermanlands län 127 158 24% 17 24 41%
Östergötlands län 161 178 11% 12 21 75%
Jönköpings län 135 132 -2% 16 15 -6%
Kronobergs län 71 90 27% 7 15 114%
Kalmar län 92 108 17% 8 10 25%
Gotlands län 39 27 -31% 4 2 -50%
Blekinge län 73 78 7% 8 11 38%
Skåne län 770 839 9% 59 93 58%
Hallands län 126 155 23% 12 17 42%
Västra Götalands län 729 821 13% 88 87 -1%
Värmlands län 117 147 26% 13 6 -54%
Örebro län 116 173 49% 7 16 129%
Västmanlands län 131 126 -4% 10 9 -10%
Dalarnas län 137 147 7% 7 11 57%
Gävleborgs län 152 157 3% 10 15 50%
Västernorrlands län 117 132 13% 10 12 20%
Jämtlands län 64 57 -11% 3 5 67%
Västerbottens län 93 128 38% 7 17 143%
Norrbottens län 124 129 4% 7 10 43%
Sverige 5 404 6 117 13% 502 586 17%