Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2014 Jan-mars 2015 Jan-mars 2016 Jan-mars 2017 Jan-mars 2018
Stockholms län 550 459 450 477 450
Uppsala län 36 62 40 54 51
Södermanlands län 36 40 35 37 30
Östergötlands län 61 41 40 55 48
Jönköpings län 38 43 29 39 31
Kronobergs län 26 14 25 17 21
Kalmar län 29 32 25 25 42
Gotlands län 4 12 6 10 10
Blekinge län 19 7 14 16 20
Skåne län 272 222 182 212 213
Hallands län 47 39 35 32 38
Västra Götalands län 238 208 192 207 200
Värmlands län 38 41 52 38 47
Örebro län 35 39 39 40 58
Västmanlands län 47 36 15 43 37
Dalarnas län 44 36 26 44 34
Gävleborgs län 35 37 24 34 27
Västernorrlands län 36 32 31 36 34
Jämtlands län 16 23 13 19 14
Västerbottens län 27 33 25 35 25
Norrbottens län 30 30 33 32 29
Sverige 1 664 1 486 1 331 1 502 1 459

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2017 Jan-mars 2018 Skillnad procent Mars 2017 Mars 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 502 1 459 -3% 550 532 -3%
Enskilda näringsverksamheter 101 129 28% 38 41 8%
Privatpersoner 75 75 0 % 29 25 -14%
Dödsbon 49 48 -2% 15 14 -7%
Summa 1 727 1 711 -1% 632 612 -3%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2017 Jan-mars 2018 Skillnad procent Mars 2017 Mars 2018 Skillnad procent
Stockholms län 477 450 -6% 161 166 3%
Uppsala län 54 51 -6% 14 21 50%
Södermanlands län 37 30 -19% 8 9 13%
Östergötlands län 55 48 -13% 16 13 -19%
Jönköpings län 39 31 -21% 10 8 -20%
Kronobergs län 17 21 24% 7 6 -14%
Kalmar län 25 42 68% 12 17 42%
Gotlands län 10 10 0 % 2 0 -100%
Blekinge län 16 20 25% 4 10 150%
Skåne län 212 213 0% 87 80 -8%
Hallands län 32 38 19% 19 14 -26%
Västra Götalands län 207 200 -3% 74 83 12%
Värmlands län 38 47 24% 13 12 -8%
Örebro län 40 58 45% 12 24 100%
Västmanlands län 43 37 -14% 19 12 -37%
Dalarnas län 44 34 -23% 20 10 -50%
Gävleborgs län 34 27 -21% 16 11 -31%
Västernorrlands län 36 34 -6% 13 11 -15%
Jämtlands län 19 14 -26% 13 7 -46%
Västerbottens län 35 25 -29% 17 8 -53%
Norrbottens län 32 29 -9% 13 10 -23%
Sverige 1 502 1 459 -3% 550 532 -3%