Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2014 Jan-maj 2015 Jan-maj 2016 Jan-maj 2017 Jan-maj 2018
Stockholms län 973 829 870 924 898
Uppsala län 62 97 86 78 105
Södermanlands län 67 73 55 62 66
Östergötlands län 92 75 66 92 75
Jönköpings län 66 70 51 77 60
Kronobergs län 47 27 42 34 33
Kalmar län 63 53 53 41 60
Gotlands län 5 14 14 18 12
Blekinge län 29 23 17 28 32
Skåne län 424 398 346 370 391
Hallands län 79 66 71 57 64
Västra Götalands län 392 380 368 346 375
Värmlands län 77 73 79 57 84
Örebro län 67 70 66 65 92
Västmanlands län 68 62 32 68 61
Dalarnas län 78 65 48 70 72
Gävleborgs län 75 59 48 68 58
Västernorrlands län 61 57 59 62 62
Jämtlands län 33 41 25 32 24
Västerbottens län 47 52 47 54 51
Norrbottens län 51 56 63 57 55
Sverige 2 856 2 640 2 506 2 660 2 730

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2017 Jan-maj 2018 Skillnad procent Maj 2017 Maj 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 660 2 730 3% 642 613 -5%
Enskilda näringsverksamheter 195 242 24% 57 56 -2%
Privatpersoner 129 117 -9% 31 26 -16%
Dödsbon 89 81 -9% 23 12 -48%
Summa 3 073 3 170 3% 753 707 -6%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2017 Jan-maj 2018 Skillnad procent Maj 2017 Maj 2018 Skillnad procent
Stockholms län 924 898 -3% 236 205 -13%
Uppsala län 78 105 35% 12 18 50%
Södermanlands län 62 66 6% 10 23 130%
Östergötlands län 92 75 -18% 22 13 -41%
Jönköpings län 77 60 -22% 21 15 -29%
Kronobergs län 34 33 -3% 11 6 -45%
Kalmar län 41 60 46% 10 8 -20%
Gotlands län 18 12 -33% 5 2 -60%
Blekinge län 28 32 14% 6 6 0 %
Skåne län 370 391 6% 95 76 -20%
Hallands län 57 64 12% 14 12 -14%
Västra Götalands län 346 375 8% 84 84 0 %
Värmlands län 57 84 47% 15 21 40%
Örebro län 65 92 42% 10 22 120%
Västmanlands län 68 61 -10% 12 14 17%
Dalarnas län 70 72 3% 13 22 69%
Gävleborgs län 68 58 -15% 16 20 25%
Västernorrlands län 62 62 0 % 15 12 -20%
Jämtlands län 32 24 -25% 9 6 -33%
Västerbottens län 54 51 -6% 12 15 25%
Norrbottens län 57 55 -4% 14 13 -7%
Sverige 2 660 2 730 3% 642 613 -5%