Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 Jan-juni 2016 Jan-juni 2017 Jan-juni 2018
Stockholms län 1 218 1 061 1 060 1 146 1 157
Uppsala län 78 114 104 95 125
Södermanlands län 81 84 71 78 85
Östergötlands län 104 91 81 101 93
Jönköpings län 82 82 56 86 70
Kronobergs län 58 36 46 40 43
Kalmar län 70 63 67 53 72
Gotlands län 8 19 15 23 17
Blekinge län 36 30 24 31 42
Skåne län 542 491 419 443 457
Hallands län 91 86 79 63 79
Västra Götalands län 497 498 445 426 470
Värmlands län 96 87 106 65 97
Örebro län 83 85 81 77 108
Västmanlands län 75 73 39 83 80
Dalarnas län 93 74 54 85 83
Gävleborgs län 93 77 60 87 83
Västernorrlands län 77 72 70 72 73
Jämtlands län 42 48 31 36 32
Västerbottens län 55 61 53 66 62
Norrbottens län 62 66 74 76 74
Sverige 3 541 3 298 3 035 3 232 3 402

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2017 Jan-juni 2018 Skillnad procent Juni 2017 Juni 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 232 3 402 5% 572 632 10%
Enskilda näringsverksamheter 256 287 12% 61 46 -25%
Privatpersoner 152 140 -8% 23 17 -26%
Dödsbon 105 109 4% 16 23 44%
Summa 3 745 3 938 5% 672 718 7%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2017 Jan-juni 2018 Skillnad procent Juni 2017 Juni 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 146 1 157 1% 222 245 10%
Uppsala län 95 125 32% 17 16 -6%
Södermanlands län 78 85 9% 16 19 19%
Östergötlands län 101 93 -8% 9 16 78%
Jönköpings län 86 70 -19% 9 10 11%
Kronobergs län 40 43 8% 6 10 67%
Kalmar län 53 72 36% 12 12 0 %
Gotlands län 23 17 -26% 5 5 0 %
Blekinge län 31 42 35% 3 10 233%
Skåne län 443 457 3% 73 63 -14%
Hallands län 63 79 25% 6 14 133%
Västra Götalands län 426 470 10% 80 91 14%
Värmlands län 65 97 49% 8 11 38%
Örebro län 77 108 40% 12 16 33%
Västmanlands län 83 80 -4% 15 19 27%
Dalarnas län 85 83 -2% 15 11 -27%
Gävleborgs län 87 83 -5% 19 21 11%
Västernorrlands län 72 73 1% 10 11 10%
Jämtlands län 36 32 -11% 4 8 100%
Västerbottens län 66 62 -6% 12 11 -8%
Norrbottens län 76 74 -3% 19 13 -32%
Sverige 3 232 3 402 5% 572 632 10%