Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018
Stockholms län 190 111 110 159 147
Uppsala län 14 15 8 24 16
Södermanlands län 9 8 8 14 5
Östergötlands län 19 8 9 22 15
Jönköpings län 8 13 11 10 13
Kronobergs län 11 6 2 2 8
Kalmar län 12 11 6 3 11
Gotlands län 1 4 0 3 6
Blekinge län 6 1 4 4 3
Skåne län 79 76 52 62 50
Hallands län 16 10 11 6 12
Västra Götalands län 78 61 57 60 64
Värmlands län 19 11 15 14 18
Örebro län 10 14 7 15 14
Västmanlands län 16 11 7 10 11
Dalarnas län 12 14 9 14 12
Gävleborgs län 12 13 5 9 7
Västernorrlands län 13 9 5 13 8
Jämtlands län 6 9 6 3 4
Västerbottens län 6 11 7 11 3
Norrbottens län 11 12 11 10 10
Sverige 548 428 350 468 437

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Skillnad procent Jan 2017 Jan 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 684 5 871 3% 468 437 -7%
Enskilda näringsverksamheter 411 453 10% 31 44 42%
Privatpersoner 250 292 17% 20 23 15%
Dödsbon 220 201 -9% 17 16 -6%
Summa 6 565 6 817 4% 536 520 -3%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Skillnad procent Jan 2017 Jan 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 997 2 015 1% 159 147 -8%
Uppsala län 165 177 7% 24 16 -33%
Södermanlands län 139 139 0 % 14 5 -64%
Östergötlands län 155 176 14% 22 15 -32%
Jönköpings län 128 151 18% 10 13 30%
Kronobergs län 75 78 4% 2 8 300%
Kalmar län 123 98 -20% 3 11 267%
Gotlands län 21 41 95% 3 6 100%
Blekinge län 55 77 40% 4 3 -25%
Skåne län 798 856 7% 62 50 -19%
Hallands län 152 135 -11% 6 12 100%
Västra Götalands län 833 785 -6% 60 64 7%
Värmlands län 162 129 -20% 14 18 29%
Örebro län 146 126 -14% 15 14 -7%
Västmanlands län 79 142 80% 10 11 10%
Dalarnas län 114 155 36% 14 12 -14%
Gävleborgs län 137 165 20% 9 7 -22%
Västernorrlands län 119 126 6% 13 8 -38%
Jämtlands län 61 65 7% 3 4 33%
Västerbottens län 97 102 5% 11 3 -73%
Norrbottens län 128 133 4% 10 10 0 %
Sverige 5 684 5 871 3% 468 437 -7%