VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018
Stockholms län 190 111 110 159 147
Uppsala län 14 15 8 24 16
Södermanlands län 9 8 8 14 5
Östergötlands län 19 8 9 22 15
Jönköpings län 8 13 11 10 13
Kronobergs län 11 6 2 2 8
Kalmar län 12 11 6 3 11
Gotlands län 1 4 0 3 6
Blekinge län 6 1 4 4 3
Skåne län 79 76 52 62 50
Hallands län 16 10 11 6 12
Västra Götalands län 78 61 57 60 64
Värmlands län 19 11 15 14 18
Örebro län 10 14 7 15 14
Västmanlands län 16 11 7 10 11
Dalarnas län 12 14 9 14 12
Gävleborgs län 12 13 5 9 7
Västernorrlands län 13 9 5 13 8
Jämtlands län 6 9 6 3 4
Västerbottens län 6 11 7 11 3
Norrbottens län 11 12 11 10 10
Sverige 548 428 350 468 437

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Skillnad procent Jan 2017 Jan 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 684 5 871 3% 468 437 -7%
Enskilda näringsverksamheter 411 453 10% 31 44 42%
Privatpersoner 250 292 17% 20 23 15%
Dödsbon 220 201 -9% 17 16 -6%
Summa 6 565 6 817 4% 536 520 -3%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Skillnad procent Jan 2017 Jan 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 997 2 015 1% 159 147 -8%
Uppsala län 165 177 7% 24 16 -33%
Södermanlands län 139 139 0 % 14 5 -64%
Östergötlands län 155 176 14% 22 15 -32%
Jönköpings län 128 151 18% 10 13 30%
Kronobergs län 75 78 4% 2 8 300%
Kalmar län 123 98 -20% 3 11 267%
Gotlands län 21 41 95% 3 6 100%
Blekinge län 55 77 40% 4 3 -25%
Skåne län 798 856 7% 62 50 -19%
Hallands län 152 135 -11% 6 12 100%
Västra Götalands län 833 785 -6% 60 64 7%
Värmlands län 162 129 -20% 14 18 29%
Örebro län 146 126 -14% 15 14 -7%
Västmanlands län 79 142 80% 10 11 10%
Dalarnas län 114 155 36% 14 12 -14%
Gävleborgs län 137 165 20% 9 7 -22%
Västernorrlands län 119 126 6% 13 8 -38%
Jämtlands län 61 65 7% 3 4 33%
Västerbottens län 97 102 5% 11 3 -73%
Norrbottens län 128 133 4% 10 10 0 %
Sverige 5 684 5 871 3% 468 437 -7%