Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2014 Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Jan-feb 2018
Stockholms län 358 270 249 316 274
Uppsala län 23 36 19 40 27
Södermanlands län 19 26 19 29 19
Östergötlands län 39 20 23 39 29
Jönköpings län 23 33 20 29 22
Kronobergs län 19 8 12 10 14
Kalmar län 20 22 19 13 24
Gotlands län 4 7 4 8 10
Blekinge län 14 4 8 12 10
Skåne län 182 141 114 125 127
Hallands län 33 26 26 13 24
Västra Götalands län 170 144 121 133 117
Värmlands län 32 24 31 25 33
Örebro län 21 24 22 28 32
Västmanlands län 28 25 14 24 25
Dalarnas län 30 25 19 24 24
Gävleborgs län 22 23 13 18 14
Västernorrlands län 28 21 17 23 23
Jämtlands län 11 15 8 6 7
Västerbottens län 18 21 15 18 15
Norrbottens län 23 22 25 19 18
Sverige 1 117 937 798 952 888

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2017 Jan-feb 2018 Skillnad procent Feb 2017 Feb 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 952 888 -7% 484 407 -16%
Enskilda näringsverksamheter 63 86 37% 32 37 16%
Privatpersoner 46 45 -2% 26 17 -35%
Dödsbon 34 34 0 % 17 15 -12%
Summa 1 095 1 053 -4% 559 476 -15%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2017 Jan-feb 2018 Skillnad procent Feb 2017 Feb 2018 Skillnad procent
Stockholms län 316 274 -13% 157 120 -24%
Uppsala län 40 27 -33% 16 10 -38%
Södermanlands län 29 19 -34% 15 14 -7%
Östergötlands län 39 29 -26% 17 12 -29%
Jönköpings län 29 22 -24% 19 9 -53%
Kronobergs län 10 14 40% 8 6 -25%
Kalmar län 13 24 85% 10 13 30%
Gotlands län 8 10 25% 5 4 -20%
Blekinge län 12 10 -17% 8 7 -13%
Skåne län 125 127 2% 63 64 2%
Hallands län 13 24 85% 7 11 57%
Västra Götalands län 133 117 -12% 73 43 -41%
Värmlands län 25 33 32% 11 14 27%
Örebro län 28 32 14% 13 14 8%
Västmanlands län 24 25 4% 14 14 0 %
Dalarnas län 24 24 0 % 10 11 10%
Gävleborgs län 18 14 -22% 9 7 -22%
Västernorrlands län 23 23 0 % 10 13 30%
Jämtlands län 6 7 17% 3 3 0 %
Västerbottens län 18 15 -17% 7 12 71%
Norrbottens län 19 18 -5% 9 6 -33%
Sverige 952 888 -7% 484 407 -16%