December

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Jan-dec 2017 Jan-dec 2018
Stockholms län 2 214 1 945 1 997 2 014 2 307
Uppsala län 147 202 165 177 209
Södermanlands län 146 136 139 139 180
Östergötlands län 226 174 155 176 196
Jönköpings län 149 145 128 151 151
Kronobergs län 99 80 75 78 97
Kalmar län 117 127 123 98 116
Gotlands län 16 29 21 41 28
Blekinge län 70 58 55 77 85
Skåne län 998 956 798 856 920
Hallands län 167 159 152 135 166
Västra Götalands län 914 913 833 785 913
Värmlands län 174 161 162 129 159
Örebro län 161 142 146 126 185
Västmanlands län 145 115 79 142 134
Dalarnas län 183 139 114 155 157
Gävleborgs län 170 168 137 165 172
Västernorrlands län 135 116 119 126 143
Jämtlands län 78 72 61 65 61
Västerbottens län 128 105 97 102 133
Norrbottens län 127 126 128 133 139
Sverige 6 564 6 068 5 684 5 870 6 651

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Skillnad procent Dec 2017 Dec 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 870 6 651 13% 466 476 2%
Enskilda näringsverksamheter 451 567 26% 35 45 29%
Privatpersoner 294 339 15% 27 32 19%
Dödsbon 198 226 14% 11 19 73%
Summa 6 813 7 783 14% 539 572 6%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2017 Jan-dec 2018 Skillnad procent Dec 2017 Dec 2018 Skillnad procent
Stockholms län 2 014 2 307 15% 143 156 9%
Uppsala län 177 209 18% 18 8 -56%
Södermanlands län 139 180 29% 12 21 75%
Östergötlands län 176 196 11% 15 16 7%
Jönköpings län 151 151 0 % 16 15 -6%
Kronobergs län 78 97 24% 7 6 -14%
Kalmar län 98 116 18% 6 8 33%
Gotlands län 41 28 -32% 2 1 -50%
Blekinge län 77 85 10% 4 5 25%
Skåne län 856 920 7% 86 69 -20%
Hallands län 135 166 23% 9 10 11%
Västra Götalands län 785 913 16% 56 82 46%
Värmlands län 129 159 23% 12 11 -8%
Örebro län 126 185 47% 10 12 20%
Västmanlands län 142 134 -6% 11 7 -36%
Dalarnas län 155 157 1% 18 9 -50%
Gävleborgs län 165 172 4% 13 14 8%
Västernorrlands län 126 143 13% 9 10 11%
Jämtlands län 65 61 -6% 1 4 300%
Västerbottens län 102 133 30% 9 4 -56%
Norrbottens län 133 139 5% 9 8 -11%
Sverige 5 870 6 651 13% 466 476 2%