Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Jan-aug 2018
Stockholms län 1 492 1 278 1 319 1 370 1 547
Uppsala län 93 132 119 115 147
Södermanlands län 100 98 88 92 109
Östergötlands län 131 113 104 118 118
Jönköpings län 98 98 75 96 91
Kronobergs län 69 49 57 51 57
Kalmar län 81 77 86 64 82
Gotlands län 11 21 16 27 22
Blekinge län 41 37 32 48 54
Skåne län 676 634 531 560 609
Hallands län 114 107 90 93 107
Västra Götalands län 620 600 550 523 613
Värmlands län 115 105 119 82 120
Örebro län 107 97 98 91 130
Västmanlands län 94 84 48 93 98
Dalarnas län 112 96 71 104 101
Gävleborgs län 113 102 73 112 108
Västernorrlands län 92 82 85 91 99
Jämtlands län 50 54 42 43 42
Västerbottens län 72 69 61 76 80
Norrbottens län 80 85 92 91 92
Sverige 4 361 4 018 3 756 3 940 4 426

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2017 Jan-aug 2018 Skillnad procent Aug 2017 Aug 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 940 4 426 12% 323 429 33%
Enskilda näringsverksamheter 310 372 20% 27 46 70%
Privatpersoner 193 185 -4% 25 25 0 %
Dödsbon 130 145 12% 11 18 64%
Summa 4 573 5 128 12% 386 518 34%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2017 Jan-aug 2018 Skillnad procent Aug 2017 Aug 2018 Skillnad procent
Stockholms län 1 370 1 547 13% 93 149 60%
Uppsala län 115 147 28% 11 9 -18%
Södermanlands län 92 109 18% 4 10 150%
Östergötlands län 118 118 0 % 6 10 67%
Jönköpings län 96 91 -5% 4 9 125%
Kronobergs län 51 57 12% 6 8 33%
Kalmar län 64 82 28% 6 4 -33%
Gotlands län 27 22 -19% 1 1 0 %
Blekinge län 48 54 13% 9 4 -56%
Skåne län 560 609 9% 57 52 -9%
Hallands län 93 107 15% 15 16 7%
Västra Götalands län 523 613 17% 43 71 65%
Värmlands län 82 120 46% 10 8 -20%
Örebro län 91 130 43% 7 10 43%
Västmanlands län 93 98 5% 3 10 233%
Dalarnas län 104 101 -3% 13 9 -31%
Gävleborgs län 112 108 -4% 12 13 8%
Västernorrlands län 91 99 9% 7 9 29%
Jämtlands län 43 42 -2% 2 6 200%
Västerbottens län 76 80 5% 3 11 267%
Norrbottens län 91 92 1% 11 10 -9%
Sverige 3 940 4 426 12% 323 429 33%