April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2014 Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Jan-apr 2018
Stockholms län 761 643 680 688 685
Uppsala län 45 81 63 66 84
Södermanlands län 57 54 46 52 42
Östergötlands län 76 57 50 70 61
Jönköpings län 54 58 39 56 45
Kronobergs län 35 20 35 23 27
Kalmar län 45 43 34 31 52
Gotlands län 4 13 10 13 10
Blekinge län 24 16 15 22 26
Skåne län 336 298 262 275 312
Hallands län 60 54 53 43 52
Västra Götalands län 313 294 286 262 289
Värmlands län 58 52 69 42 63
Örebro län 54 52 49 55 70
Västmanlands län 62 47 20 56 47
Dalarnas län 59 48 34 57 50
Gävleborgs län 52 45 33 52 38
Västernorrlands län 48 44 39 47 50
Jämtlands län 18 30 18 23 17
Västerbottens län 36 40 36 42 34
Norrbottens län 40 40 43 43 39
Sverige 2 237 2 029 1 914 2 018 2 093

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2017 Jan-apr 2018 Skillnad procent Apr 2017 Apr 2018 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 018 2 093 4% 516 623 21%
Enskilda näringsverksamheter 138 186 35% 37 58 57%
Privatpersoner 98 88 -10% 23 13 -43%
Dödsbon 66 68 3% 17 18 6%
Summa 2 320 2 435 5% 593 712 20%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2017 Jan-apr 2018 Skillnad procent Apr 2017 Apr 2018 Skillnad procent
Stockholms län 688 685 -0% 211 230 9%
Uppsala län 66 84 27% 12 34 183%
Södermanlands län 52 42 -19% 15 12 -20%
Östergötlands län 70 61 -13% 15 13 -13%
Jönköpings län 56 45 -20% 17 14 -18%
Kronobergs län 23 27 17% 6 6 0 %
Kalmar län 31 52 68% 6 10 67%
Gotlands län 13 10 -23% 3 0 -100%
Blekinge län 22 26 18% 6 6 0 %
Skåne län 275 312 13% 63 94 49%
Hallands län 43 52 21% 11 14 27%
Västra Götalands län 262 289 10% 55 87 58%
Värmlands län 42 63 50% 4 17 325%
Örebro län 55 70 27% 15 12 -20%
Västmanlands län 56 47 -16% 13 10 -23%
Dalarnas län 57 50 -12% 13 16 23%
Gävleborgs län 52 38 -27% 18 10 -44%
Västernorrlands län 47 50 6% 11 16 45%
Jämtlands län 23 17 -26% 4 3 -25%
Västerbottens län 42 34 -19% 7 9 29%
Norrbottens län 43 39 -9% 11 10 -9%
Sverige 2 018 2 093 4% 516 623 21%