September

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2013 Jan-sep 2014 Jan-sep 2015 Jan-sep 2016 Jan-sep 2017
Stockholms län 1 698 1 627 1 395 1 458 1 500
Uppsala län 130 102 152 130 124
Södermanlands län 120 108 104 99 99
Östergötlands län 180 150 128 114 140
Jönköpings län 167 108 111 86 107
Kronobergs län 83 76 58 64 58
Kalmar län 98 91 87 95 72
Gotlands län 18 12 24 18 31
Blekinge län 79 45 39 36 57
Skåne län 772 746 693 581 627
Hallands län 105 133 115 106 103
Västra Götalands län 778 676 661 614 575
Värmlands län 108 125 109 131 92
Örebro län 112 119 100 110 102
Västmanlands län 125 103 92 51 104
Dalarnas län 112 123 104 76 112
Gävleborgs län 120 121 116 94 118
Västernorrlands län 112 98 90 91 100
Jämtlands län 66 56 59 45 54
Västerbottens län 102 86 76 72 81
Norrbottens län 82 87 96 98 105
Sverige 5 167 4 792 4 409 4 169 4 361

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-sep 2016 Jan-sep 2017 Skillnad procent Sept 2016 Sept 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 169 4 361 5% 413 421 2%
Enskilda näringsverksamheter 312 341 9% 41 31 -24%
Privatpersoner 187 221 18% 12 27 125%
Dödsbon 155 149 -4% 22 21 -5%
Summa 4 823 5 072 5% 488 500 2%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2016 Jan-sep 2017 Skillnad procent Sept 2016 Sept 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 458 1 500 3% 139 130 -6%
Uppsala län 130 124 -5% 11 9 -18%
Södermanlands län 99 99 0 % 11 7 -36%
Östergötlands län 114 140 23% 10 22 120%
Jönköpings län 86 107 24% 11 11 0 %
Kronobergs län 64 58 -9% 7 7 0 %
Kalmar län 95 72 -24% 9 8 -11%
Gotlands län 18 31 72% 2 4 100%
Blekinge län 36 57 58% 4 9 125%
Skåne län 581 627 8% 50 67 34%
Hallands län 106 103 -3% 16 10 -38%
Västra Götalands län 614 575 -6% 64 52 -19%
Värmlands län 131 92 -30% 12 10 -17%
Örebro län 110 102 -7% 12 11 -8%
Västmanlands län 51 104 104% 3 11 267%
Dalarnas län 76 112 47% 5 8 60%
Gävleborgs län 94 118 26% 21 6 -71%
Västernorrlands län 91 100 10% 6 9 50%
Jämtlands län 45 54 20% 3 11 267%
Västerbottens län 72 81 13% 11 5 -55%
Norrbottens län 98 105 7% 6 14 133%
Sverige 4 169 4 361 5% 413 421 2%