Oktober

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2013 Jan-okt 2014 Jan-okt 2015 Jan-okt 2016 Jan-okt 2017
Stockholms län 1 894 1 847 1 571 1 640 1 666
Uppsala län 155 114 166 146 138
Södermanlands län 136 118 111 113 108
Östergötlands län 199 185 154 125 148
Jönköpings län 179 120 119 98 118
Kronobergs län 92 81 62 69 64
Kalmar län 107 98 104 103 82
Gotlands län 20 13 24 18 35
Blekinge län 86 59 48 42 65
Skåne län 851 836 778 656 699
Hallands län 121 143 132 120 114
Västra Götalands län 869 761 717 686 637
Värmlands län 125 139 126 139 104
Örebro län 130 132 117 120 108
Västmanlands län 138 114 100 57 121
Dalarnas län 122 139 114 84 125
Gävleborgs län 137 136 144 106 137
Västernorrlands län 127 108 97 97 107
Jämtlands län 75 66 64 54 60
Västerbottens län 108 106 85 81 86
Norrbottens län 91 105 108 109 117
Sverige 5 762 5 420 4 941 4 663 4 839

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-okt 2016 Jan-okt 2017 Skillnad procent Okt 2016 Okt 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 663 4 839 4% 494 471 -5%
Enskilda näringsverksamheter 341 379 11% 29 39 34%
Privatpersoner 204 250 23% 17 27 59%
Dödsbon 174 167 -4% 19 16 -16%
Summa 5 382 5 635 5% 559 553 -1%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2016 Jan-okt 2017 Skillnad procent Okt 2016 Okt 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 640 1 666 2% 182 161 -12%
Uppsala län 146 138 -5% 16 14 -13%
Södermanlands län 113 108 -4% 14 9 -36%
Östergötlands län 125 148 18% 11 8 -27%
Jönköpings län 98 118 20% 12 11 -8%
Kronobergs län 69 64 -7% 5 6 20%
Kalmar län 103 82 -20% 8 10 25%
Gotlands län 18 35 94% 0 3 .
Blekinge län 42 65 55% 6 8 33%
Skåne län 656 699 7% 75 72 -4%
Hallands län 120 114 -5% 14 11 -21%
Västra Götalands län 686 637 -7% 72 61 -15%
Värmlands län 139 104 -25% 8 12 50%
Örebro län 120 108 -10% 10 6 -40%
Västmanlands län 57 121 112% 6 17 183%
Dalarnas län 84 125 49% 8 13 63%
Gävleborgs län 106 137 29% 12 19 58%
Västernorrlands län 97 107 10% 6 7 17%
Jämtlands län 54 60 11% 9 6 -33%
Västerbottens län 81 86 6% 9 5 -44%
Norrbottens län 109 117 7% 11 12 9%
Sverige 4 663 4 839 4% 494 471 -5%