November

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2013 Jan-nov 2014 Jan-nov 2015 Jan-nov 2016 Jan-nov 2017
Stockholms län 2 121 2 028 1 764 1 822 1 861
Uppsala län 175 135 186 159 159
Södermanlands län 149 135 128 130 127
Östergötlands län 228 206 165 142 161
Jönköpings län 190 134 131 113 135
Kronobergs län 102 90 72 73 71
Kalmar län 118 106 115 117 92
Gotlands län 22 14 26 20 39
Blekinge län 91 63 51 50 73
Skåne län 951 907 864 723 770
Hallands län 141 157 147 140 126
Västra Götalands län 950 845 810 761 727
Värmlands län 141 158 143 146 117
Örebro län 145 146 126 135 116
Västmanlands län 151 132 109 65 131
Dalarnas län 134 166 126 100 137
Gävleborgs län 155 152 160 118 149
Västernorrlands län 146 125 103 105 117
Jämtlands län 81 71 69 55 64
Västerbottens län 118 117 95 89 93
Norrbottens län 98 113 117 117 124
Sverige 6 407 6 000 5 507 5 180 5 389

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-nov 2016 Jan-nov 2017 Skillnad procent Nov 2016 Nov 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 180 5 389 4% 517 486 -6%
Enskilda näringsverksamheter 377 420 11% 36 38 6%
Privatpersoner 234 265 13% 30 16 -47%
Dödsbon 191 190 -1% 17 20 18%
Summa 5 982 6 264 5% 600 560 -7%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2016 Jan-nov 2017 Skillnad procent Nov 2016 Nov 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 822 1 861 2% 182 166 -9%
Uppsala län 159 159 0 % 13 21 62%
Södermanlands län 130 127 -2% 17 17 0 %
Östergötlands län 142 161 13% 17 12 -29%
Jönköpings län 113 135 19% 15 16 7%
Kronobergs län 73 71 -3% 4 7 75%
Kalmar län 117 92 -21% 14 8 -43%
Gotlands län 20 39 95% 2 4 100%
Blekinge län 50 73 46% 8 8 0 %
Skåne län 723 770 7% 67 59 -12%
Hallands län 140 126 -10% 20 12 -40%
Västra Götalands län 761 727 -4% 75 85 13%
Värmlands län 146 117 -20% 7 13 86%
Örebro län 135 116 -14% 15 7 -53%
Västmanlands län 65 131 102% 8 10 25%
Dalarnas län 100 137 37% 16 7 -56%
Gävleborgs län 118 149 26% 12 7 -42%
Västernorrlands län 105 117 11% 8 10 25%
Jämtlands län 55 64 16% 1 3 200%
Västerbottens län 89 93 4% 8 7 -13%
Norrbottens län 117 124 6% 8 7 -13%
Sverige 5 180 5 389 4% 517 486 -6%