Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2013 Jan-mars 2014 Jan-mars 2015 Jan-mars 2016 Jan-mars 2017
Stockholms län 595 550 459 450 473
Uppsala län 47 36 62 40 54
Södermanlands län 32 36 40 35 37
Östergötlands län 60 61 41 40 53
Jönköpings län 62 38 43 29 38
Kronobergs län 31 26 14 25 17
Kalmar län 37 29 32 25 25
Gotlands län 9 4 12 6 10
Blekinge län 34 19 7 14 16
Skåne län 282 272 222 182 209
Hallands län 37 47 39 35 30
Västra Götalands län 262 238 208 192 206
Värmlands län 39 38 41 52 38
Örebro län 40 35 39 39 40
Västmanlands län 47 47 36 15 42
Dalarnas län 41 44 36 26 44
Gävleborgs län 47 35 37 24 34
Västernorrlands län 45 36 32 31 36
Jämtlands län 24 16 23 13 19
Västerbottens län 35 27 33 25 35
Norrbottens län 37 30 30 33 32
Sverige 1 843 1 664 1 486 1 331 1 488

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2016 Jan-mars 2017 Skillnad procent Mars 2016 Mars 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 331 1 488 12% 533 536 1%
Enskilda näringsverksamheter 99 102 3% 38 38 0 %
Privatpersoner 71 76 7% 23 30 30%
Dödsbon 47 49 4% 16 15 -6%
Summa 1 548 1 715 11% 610 619 1%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2016 Jan-mars 2017 Skillnad procent Mars 2016 Mars 2017 Skillnad procent
Stockholms län 450 473 5% 201 157 -22%
Uppsala län 40 54 35% 21 14 -33%
Södermanlands län 35 37 6% 16 8 -50%
Östergötlands län 40 53 33% 17 14 -18%
Jönköpings län 29 38 31% 9 9 0 %
Kronobergs län 25 17 -32% 13 7 -46%
Kalmar län 25 25 0 % 6 12 100%
Gotlands län 6 10 67% 2 2 0 %
Blekinge län 14 16 14% 6 4 -33%
Skåne län 182 209 15% 68 84 24%
Hallands län 35 30 -14% 9 17 89%
Västra Götalands län 192 206 7% 71 73 3%
Värmlands län 52 38 -27% 21 13 -38%
Örebro län 39 40 3% 17 12 -29%
Västmanlands län 15 42 180% 1 18 1700%
Dalarnas län 26 44 69% 7 20 186%
Gävleborgs län 24 34 42% 11 16 45%
Västernorrlands län 31 36 16% 14 13 -7%
Jämtlands län 13 19 46% 5 13 160%
Västerbottens län 25 35 40% 10 17 70%
Norrbottens län 33 32 -3% 8 13 63%
Sverige 1 331 1 488 12% 533 536 1%