Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2013 Jan-maj 2014 Jan-maj 2015 Jan-maj 2016 Jan-maj 2017
Stockholms län 1 041 973 829 870 910
Uppsala län 88 62 97 86 79
Södermanlands län 69 67 73 55 62
Östergötlands län 113 92 75 66 91
Jönköpings län 91 66 70 51 77
Kronobergs län 51 47 27 42 34
Kalmar län 53 63 53 53 41
Gotlands län 13 5 14 14 17
Blekinge län 51 29 23 17 28
Skåne län 478 424 398 346 366
Hallands län 74 79 66 71 57
Västra Götalands län 464 392 380 368 341
Värmlands län 71 77 73 79 57
Örebro län 75 67 70 66 65
Västmanlands län 77 68 62 32 68
Dalarnas län 62 78 65 48 70
Gävleborgs län 80 75 59 48 68
Västernorrlands län 84 61 57 59 62
Jämtlands län 37 33 41 25 31
Västerbottens län 57 47 52 47 54
Norrbottens län 49 51 56 63 57
Sverige 3 178 2 856 2 640 2 506 2 635

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2016 Jan-maj 2017 Skillnad procent Maj 2016 Maj 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 506 2 635 5% 592 617 4%
Enskilda näringsverksamheter 176 194 10% 42 56 33%
Privatpersoner 109 127 17% 18 29 61%
Dödsbon 89 86 -3% 19 21 11%
Summa 2 880 3 042 6% 671 723 8%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2016 Jan-maj 2017 Skillnad procent Maj 2016 Maj 2017 Skillnad procent
Stockholms län 870 910 5% 190 222 17%
Uppsala län 86 79 -8% 23 13 -43%
Södermanlands län 55 62 13% 9 10 11%
Östergötlands län 66 91 38% 16 21 31%
Jönköpings län 51 77 51% 12 21 75%
Kronobergs län 42 34 -19% 7 11 57%
Kalmar län 53 41 -23% 19 10 -47%
Gotlands län 14 17 21% 4 4 0 %
Blekinge län 17 28 65% 2 6 200%
Skåne län 346 366 6% 84 91 8%
Hallands län 71 57 -20% 18 14 -22%
Västra Götalands län 368 341 -7% 82 79 -4%
Värmlands län 79 57 -28% 10 15 50%
Örebro län 66 65 -2% 17 10 -41%
Västmanlands län 32 68 113% 12 12 0 %
Dalarnas län 48 70 46% 14 13 -7%
Gävleborgs län 48 68 42% 15 16 7%
Västernorrlands län 59 62 5% 20 15 -25%
Jämtlands län 25 31 24% 7 8 14%
Västerbottens län 47 54 15% 11 12 9%
Norrbottens län 63 57 -10% 20 14 -30%
Sverige 2 506 2 635 5% 592 617 4%