Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 Jan-juni 2016 Jan-juni 2017
Stockholms län 1 254 1 218 1 061 1 060 1 142
Uppsala län 98 78 114 104 95
Södermanlands län 87 81 84 71 78
Östergötlands län 142 104 91 81 101
Jönköpings län 116 82 82 56 86
Kronobergs län 57 58 36 46 40
Kalmar län 64 70 63 67 53
Gotlands län 16 8 19 15 23
Blekinge län 57 36 30 24 31
Skåne län 572 542 491 419 442
Hallands län 80 91 86 79 62
Västra Götalands län 568 497 498 445 425
Värmlands län 76 96 87 106 65
Örebro län 90 83 85 81 77
Västmanlands län 90 75 73 39 83
Dalarnas län 81 93 74 54 85
Gävleborgs län 88 93 77 60 86
Västernorrlands län 92 77 72 70 72
Jämtlands län 47 42 48 31 36
Västerbottens län 73 55 61 53 65
Norrbottens län 60 62 66 74 75
Sverige 3 808 3 541 3 298 3 035 3 222

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2016 Jan-juni 2017 Skillnad procent Juni 2016 Juni 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 035 3 222 6% 529 562 6%
Enskilda näringsverksamheter 224 255 14% 48 60 25%
Privatpersoner 137 153 12% 28 24 -14%
Dödsbon 106 105 -1% 17 16 -6%
Summa 3 502 3 735 7% 622 662 6%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2016 Jan-juni 2017 Skillnad procent Juni 2016 Juni 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 060 1 142 8% 190 218 15%
Uppsala län 104 95 -9% 18 17 -6%
Södermanlands län 71 78 10% 16 16 0 %
Östergötlands län 81 101 25% 15 9 -40%
Jönköpings län 56 86 54% 5 9 80%
Kronobergs län 46 40 -13% 4 6 50%
Kalmar län 67 53 -21% 14 12 -14%
Gotlands län 15 23 53% 1 5 400%
Blekinge län 24 31 29% 7 3 -57%
Skåne län 419 442 5% 73 72 -1%
Hallands län 79 62 -22% 8 5 -38%
Västra Götalands län 445 425 -4% 77 79 3%
Värmlands län 106 65 -39% 27 8 -70%
Örebro län 81 77 -5% 15 12 -20%
Västmanlands län 39 83 113% 7 15 114%
Dalarnas län 54 85 57% 6 15 150%
Gävleborgs län 60 86 43% 12 18 50%
Västernorrlands län 70 72 3% 11 10 -9%
Jämtlands län 31 36 16% 6 4 -33%
Västerbottens län 53 65 23% 6 11 83%
Norrbottens län 74 75 1% 11 18 64%
Sverige 3 035 3 222 6% 529 562 6%