Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2013 Jan-juli 2014 Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Jan-juli 2017
Stockholms län 1 400 1 377 1 184 1 206 1 274
Uppsala län 112 86 125 109 104
Södermanlands län 99 92 92 82 87
Östergötlands län 155 118 102 98 111
Jönköpings län 135 91 89 66 92
Kronobergs län 66 67 44 54 45
Kalmar län 74 75 68 72 58
Gotlands län 16 10 21 15 26
Blekinge län 61 38 34 28 39
Skåne län 636 625 573 471 503
Hallands län 89 103 91 85 78
Västra Götalands län 635 565 548 487 479
Värmlands län 87 102 95 114 72
Örebro län 97 97 89 91 84
Västmanlands län 103 89 79 44 90
Dalarnas län 94 102 88 60 90
Gävleborgs län 103 104 95 67 100
Västernorrlands län 101 85 77 77 84
Jämtlands län 55 48 51 35 41
Västerbottens län 82 65 65 59 73
Norrbottens län 66 68 75 82 80
Sverige 4 266 4 007 3 685 3 402 3 610

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Skillnad procent Juli 2016 Juli 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 402 3 610 6% 367 378 3%
Enskilda näringsverksamheter 250 283 13% 26 27 4%
Privatpersoner 149 168 13% 12 16 33%
Dödsbon 118 118 0 % 12 13 8%
Summa 3 919 4 179 7% 417 434 4%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Skillnad procent Juli 2016 Juli 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 206 1 274 6% 146 128 -12%
Uppsala län 109 104 -5% 5 9 80%
Södermanlands län 82 87 6% 11 9 -18%
Östergötlands län 98 111 13% 17 10 -41%
Jönköpings län 66 92 39% 10 6 -40%
Kronobergs län 54 45 -17% 8 5 -38%
Kalmar län 72 58 -19% 5 5 0 %
Gotlands län 15 26 73% 0 3 .
Blekinge län 28 39 39% 4 8 100%
Skåne län 471 503 7% 52 60 15%
Hallands län 85 78 -8% 6 15 150%
Västra Götalands län 487 479 -2% 42 53 26%
Värmlands län 114 72 -37% 8 7 -13%
Örebro län 91 84 -8% 10 7 -30%
Västmanlands län 44 90 105% 5 7 40%
Dalarnas län 60 90 50% 6 5 -17%
Gävleborgs län 67 100 49% 7 13 86%
Västernorrlands län 77 84 9% 7 12 71%
Jämtlands län 35 41 17% 4 5 25%
Västerbottens län 59 73 24% 6 7 17%
Norrbottens län 82 80 -2% 8 4 -50%
Sverige 3 402 3 610 6% 367 378 3%