Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2013 Jan-feb 2014 Jan-feb 2015 Jan-feb 2016 Jan-feb 2017
Stockholms län 407 358 270 249 309
Uppsala län 33 23 36 19 40
Södermanlands län 20 19 26 19 29
Östergötlands län 46 39 20 23 39
Jönköpings län 46 23 33 20 29
Kronobergs län 20 19 8 12 10
Kalmar län 25 20 22 19 13
Gotlands län 4 4 7 4 8
Blekinge län 24 14 4 8 12
Skåne län 178 182 141 114 122
Hallands län 26 33 26 26 13
Västra Götalands län 182 170 144 121 124
Värmlands län 30 32 24 31 25
Örebro län 29 21 24 22 28
Västmanlands län 32 28 25 14 25
Dalarnas län 25 30 25 19 24
Gävleborgs län 36 22 23 13 18
Västernorrlands län 32 28 21 17 23
Jämtlands län 19 11 15 8 6
Västerbottens län 27 18 21 15 18
Norrbottens län 28 23 22 25 19
Sverige 1 269 1 117 937 798 934

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Skillnad procent Feb 2016 Feb 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 798 934 17% 448 466 4%
Enskilda näringsverksamheter 61 63 3% 33 31 -6%
Privatpersoner 48 45 -6% 25 25 0 %
Dödsbon 31 32 3% 17 15 -12%
Summa 938 1 074 14% 523 537 3%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Skillnad procent Feb 2016 Feb 2017 Skillnad procent
Stockholms län 249 309 24% 139 150 8%
Uppsala län 19 40 111% 11 16 45%
Södermanlands län 19 29 53% 11 15 36%
Östergötlands län 23 39 70% 14 17 21%
Jönköpings län 20 29 45% 9 19 111%
Kronobergs län 12 10 -17% 10 8 -20%
Kalmar län 19 13 -32% 13 10 -23%
Gotlands län 4 8 100% 4 5 25%
Blekinge län 8 12 50% 4 8 100%
Skåne län 114 122 7% 62 60 -3%
Hallands län 26 13 -50% 15 7 -53%
Västra Götalands län 121 124 2% 64 64 0 %
Värmlands län 31 25 -19% 16 11 -31%
Örebro län 22 28 27% 15 13 -13%
Västmanlands län 14 25 79% 7 15 114%
Dalarnas län 19 24 26% 10 10 0 %
Gävleborgs län 13 18 38% 8 9 13%
Västernorrlands län 17 23 35% 12 10 -17%
Jämtlands län 8 6 -25% 2 3 50%
Västerbottens län 15 18 20% 8 7 -13%
Norrbottens län 25 19 -24% 14 9 -36%
Sverige 798 934 17% 448 466 4%