Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Jan-aug 2017
Stockholms län 1 541 1 492 1 278 1 319 1 368
Uppsala län 119 93 132 119 115
Södermanlands län 107 100 98 88 92
Östergötlands län 168 131 113 104 118
Jönköpings län 151 98 98 75 96
Kronobergs län 74 69 49 57 51
Kalmar län 86 81 77 86 64
Gotlands län 16 11 21 16 27
Blekinge län 70 41 37 32 48
Skåne län 697 676 634 531 559
Hallands län 95 114 107 90 94
Västra Götalands län 702 620 600 550 522
Värmlands län 96 115 105 119 82
Örebro län 107 107 97 98 91
Västmanlands län 110 94 84 48 93
Dalarnas län 106 112 96 71 104
Gävleborgs län 112 113 102 73 112
Västernorrlands län 106 92 82 85 91
Jämtlands län 60 50 54 42 43
Västerbottens län 91 72 69 61 76
Norrbottens län 76 80 85 92 91
Sverige 4 690 4 361 4 018 3 756 3 937

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Skillnad procent Aug 2016 Aug 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 756 3 937 5% 354 320 -10%
Enskilda näringsverksamheter 271 308 14% 21 25 19%
Privatpersoner 175 194 11% 26 26 0 %
Dödsbon 133 127 -5% 15 8 -47%
Summa 4 335 4 566 5% 416 379 -9%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Skillnad procent Aug 2016 Aug 2017 Skillnad procent
Stockholms län 1 319 1 368 4% 113 91 -19%
Uppsala län 119 115 -3% 10 11 10%
Södermanlands län 88 92 5% 6 4 -33%
Östergötlands län 104 118 13% 6 6 0 %
Jönköpings län 75 96 28% 9 4 -56%
Kronobergs län 57 51 -11% 3 6 100%
Kalmar län 86 64 -26% 14 6 -57%
Gotlands län 16 27 69% 1 1 0 %
Blekinge län 32 48 50% 4 9 125%
Skåne län 531 559 5% 60 56 -7%
Hallands län 90 94 4% 5 16 220%
Västra Götalands län 550 522 -5% 63 42 -33%
Värmlands län 119 82 -31% 5 10 100%
Örebro län 98 91 -7% 7 7 0 %
Västmanlands län 48 93 94% 4 3 -25%
Dalarnas län 71 104 46% 11 13 18%
Gävleborgs län 73 112 53% 6 12 100%
Västernorrlands län 85 91 7% 8 7 -13%
Jämtlands län 42 43 2% 7 2 -71%
Västerbottens län 61 76 25% 2 3 50%
Norrbottens län 92 91 -1% 10 11 10%
Sverige 3 756 3 937 5% 354 320 -10%