Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2013 Jan-apr 2014 Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Jan-apr 2017
Stockholms län 826 761 643 680 675
Uppsala län 65 45 81 63 65
Södermanlands län 46 57 54 46 52
Östergötlands län 87 76 57 50 70
Jönköpings län 73 54 58 39 53
Kronobergs län 41 35 20 35 23
Kalmar län 41 45 43 34 31
Gotlands län 12 4 13 10 13
Blekinge län 45 24 16 15 22
Skåne län 381 336 298 262 274
Hallands län 52 60 54 53 43
Västra Götalands län 347 313 294 286 260
Värmlands län 57 58 52 69 42
Örebro län 57 54 52 49 55
Västmanlands län 62 62 47 20 56
Dalarnas län 52 59 48 34 57
Gävleborgs län 63 52 45 33 52
Västernorrlands län 58 48 44 39 47
Jämtlands län 31 18 30 18 23
Västerbottens län 47 36 40 36 42
Norrbottens län 41 40 40 43 43
Sverige 2 484 2 237 2 029 1 914 1 998

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Skillnad procent Apr 2016 Apr 2017 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 914 1 998 4% 583 496 -15%
Enskilda näringsverksamheter 134 138 3% 35 36 3%
Privatpersoner 91 96 5% 20 21 5%
Dödsbon 70 65 -7% 23 16 -30%
Summa 2 209 2 297 4% 661 569 -14%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Skillnad procent Apr 2016 Apr 2017 Skillnad procent
Stockholms län 680 675 -1% 230 198 -14%
Uppsala län 63 65 3% 23 11 -52%
Södermanlands län 46 52 13% 11 15 36%
Östergötlands län 50 70 40% 10 15 50%
Jönköpings län 39 53 36% 10 14 40%
Kronobergs län 35 23 -34% 10 6 -40%
Kalmar län 34 31 -9% 9 6 -33%
Gotlands län 10 13 30% 4 3 -25%
Blekinge län 15 22 47% 1 6 500%
Skåne län 262 274 5% 80 62 -23%
Hallands län 53 43 -19% 18 11 -39%
Västra Götalands län 286 260 -9% 94 53 -44%
Värmlands län 69 42 -39% 17 4 -76%
Örebro län 49 55 12% 10 15 50%
Västmanlands län 20 56 180% 5 13 160%
Dalarnas län 34 57 68% 8 13 63%
Gävleborgs län 33 52 58% 9 18 100%
Västernorrlands län 39 47 21% 8 11 38%
Jämtlands län 18 23 28% 5 4 -20%
Västerbottens län 36 42 17% 11 7 -36%
Norrbottens län 43 43 0 % 10 11 10%
Sverige 1 914 1 998 4% 583 496 -15%