September

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2012 Jan-sep 2013 Jan-sep 2014 Jan-sep 2015 Jan-sep 2016
Stockholms län 1 642 1 698 1 627 1 395 1 451
Uppsala län 159 130 102 152 130
Södermanlands län 122 119 108 104 99
Östergötlands län 158 180 150 128 114
Jönköpings län 118 167 108 111 85
Kronobergs län 76 83 76 58 63
Kalmar län 101 98 91 87 95
Gotlands län 17 18 12 24 17
Blekinge län 46 79 45 39 36
Skåne län 658 772 746 693 580
Hallands län 132 105 133 115 106
Västra Götalands län 690 778 676 661 612
Värmlands län 116 108 125 109 131
Örebro län 134 112 119 100 110
Västmanlands län 91 125 103 92 51
Dalarnas län 146 112 123 104 76
Gävleborgs län 123 120 121 116 93
Västernorrlands län 85 112 98 90 91
Jämtlands län 59 66 56 59 45
Västerbottens län 89 102 86 76 70
Norrbottens län 89 82 87 96 98
Sverige 4 851 5 166 4 792 4 409 4 153

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-sep 2015 Jan-sep 2016 Skillnad procent Sept 2015 Sept 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 409 4 153 -6% 391 398 2%
Enskilda näringsverksamheter 313 312 -0% 31 41 32%
Privatpersoner 235 186 -21% 26 11 -58%
Dödsbon 100 155 55% 22 22 0 %
Summa 5 057 4 806 -5% 470 472 0%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2015 Jan-sep 2016 Skillnad procent Sept 2015 Sept 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 395 1 451 4% 117 132 13%
Uppsala län 152 130 -14% 20 11 -45%
Södermanlands län 104 99 -5% 6 11 83%
Östergötlands län 128 114 -11% 15 10 -33%
Jönköpings län 111 85 -23% 13 10 -23%
Kronobergs län 58 63 9% 9 6 -33%
Kalmar län 87 95 9% 10 9 -10%
Gotlands län 24 17 -29% 3 2 -33%
Blekinge län 39 36 -8% 2 4 100%
Skåne län 693 580 -16% 59 49 -17%
Hallands län 115 106 -8% 8 16 100%
Västra Götalands län 661 612 -7% 61 62 2%
Värmlands län 109 131 20% 4 12 200%
Örebro län 100 110 10% 3 12 300%
Västmanlands län 92 51 -45% 8 3 -63%
Dalarnas län 104 76 -27% 8 5 -38%
Gävleborgs län 116 93 -20% 14 20 43%
Västernorrlands län 90 91 1% 8 6 -25%
Jämtlands län 59 45 -24% 5 3 -40%
Västerbottens län 76 70 -8% 7 9 29%
Norrbottens län 96 98 2% 11 6 -45%
Sverige 4 409 4 153 -6% 391 398 2%