Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Oktober

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2012 Jan-okt 2013 Jan-okt 2014 Jan-okt 2015 Jan-okt 2016
Stockholms län 1 847 1 894 1 847 1 571 1 627
Uppsala län 172 155 114 166 146
Södermanlands län 128 135 118 111 112
Östergötlands län 179 199 185 154 125
Jönköpings län 135 179 120 119 98
Kronobergs län 89 92 81 62 69
Kalmar län 123 107 98 104 102
Gotlands län 21 20 13 24 17
Blekinge län 51 86 59 48 42
Skåne län 738 851 836 778 655
Hallands län 149 121 143 132 120
Västra Götalands län 762 869 761 717 686
Värmlands län 128 125 139 126 139
Örebro län 151 130 132 117 120
Västmanlands län 111 138 114 100 56
Dalarnas län 164 122 139 114 84
Gävleborgs län 139 137 136 144 106
Västernorrlands län 96 127 108 97 97
Jämtlands län 65 75 66 64 54
Västerbottens län 92 108 106 85 79
Norrbottens län 100 91 105 108 108
Sverige 5 440 5 761 5 420 4 941 4 642

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-okt 2015 Jan-okt 2016 Skillnad procent Okt 2015 Okt 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 941 4 642 -6% 532 474 -11%
Enskilda näringsverksamheter 342 341 -0% 29 29 0 %
Privatpersoner 256 203 -21% 21 16 -24%
Dödsbon 107 173 62% 7 18 157%
Summa 5 646 5 359 -5% 589 537 -9%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2015 Jan-okt 2016 Skillnad procent Okt 2015 Okt 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 571 1 627 4% 176 169 -4%
Uppsala län 166 146 -12% 14 16 14%
Södermanlands län 111 112 1% 7 13 86%
Östergötlands län 154 125 -19% 26 11 -58%
Jönköpings län 119 98 -18% 8 12 50%
Kronobergs län 62 69 11% 4 5 25%
Kalmar län 104 102 -2% 17 7 -59%
Gotlands län 24 17 -29% 0 0 .
Blekinge län 48 42 -13% 9 6 -33%
Skåne län 778 655 -16% 85 74 -13%
Hallands län 132 120 -9% 17 14 -18%
Västra Götalands län 717 686 -4% 56 72 29%
Värmlands län 126 139 10% 17 8 -53%
Örebro län 117 120 3% 17 10 -41%
Västmanlands län 100 56 -44% 8 5 -38%
Dalarnas län 114 84 -26% 10 8 -20%
Gävleborgs län 144 106 -26% 28 12 -57%
Västernorrlands län 97 97 0 % 7 6 -14%
Jämtlands län 64 54 -16% 5 9 80%
Västerbottens län 85 79 -7% 9 7 -22%
Norrbottens län 108 108 0 % 12 10 -17%
Sverige 4 941 4 642 -6% 532 474 -11%