November

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2012 Jan-nov 2013 Jan-nov 2014 Jan-nov 2015 Jan-nov 2016
Stockholms län 2 056 2 121 2 028 1 764 1 816
Uppsala län 194 175 135 186 157
Södermanlands län 138 148 135 128 129
Östergötlands län 205 228 206 165 141
Jönköpings län 145 190 134 131 113
Kronobergs län 100 102 90 72 73
Kalmar län 132 118 106 115 117
Gotlands län 24 22 14 26 19
Blekinge län 59 91 63 51 50
Skåne län 846 951 907 864 715
Hallands län 170 141 157 147 140
Västra Götalands län 849 950 845 810 755
Värmlands län 142 141 158 143 146
Örebro län 166 145 146 126 134
Västmanlands län 125 151 132 109 65
Dalarnas län 183 134 166 126 99
Gävleborgs län 155 155 152 160 118
Västernorrlands län 111 146 125 103 105
Jämtlands län 75 81 71 69 55
Västerbottens län 108 118 117 95 89
Norrbottens län 122 98 113 117 116
Sverige 6 105 6 406 6 000 5 507 5 152

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-nov 2015 Jan-nov 2016 Skillnad procent Nov 2015 Nov 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 507 5 152 -6% 566 490 -13%
Enskilda näringsverksamheter 372 376 1% 30 35 17%
Privatpersoner 287 235 -18% 31 31 0 %
Dödsbon 128 190 48% 21 16 -24%
Summa 6 294 5 953 -5% 648 572 -12%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2015 Jan-nov 2016 Skillnad procent Nov 2015 Nov 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 764 1 816 3% 193 176 -9%
Uppsala län 186 157 -16% 20 11 -45%
Södermanlands län 128 129 1% 17 16 -6%
Östergötlands län 165 141 -15% 11 16 45%
Jönköpings län 131 113 -14% 12 15 25%
Kronobergs län 72 73 1% 10 4 -60%
Kalmar län 115 117 2% 11 14 27%
Gotlands län 26 19 -27% 2 2 0 %
Blekinge län 51 50 -2% 3 8 167%
Skåne län 864 715 -17% 86 59 -31%
Hallands län 147 140 -5% 15 20 33%
Västra Götalands län 810 755 -7% 93 69 -26%
Värmlands län 143 146 2% 17 7 -59%
Örebro län 126 134 6% 9 14 56%
Västmanlands län 109 65 -40% 9 8 -11%
Dalarnas län 126 99 -21% 12 15 25%
Gävleborgs län 160 118 -26% 16 12 -25%
Västernorrlands län 103 105 2% 6 8 33%
Jämtlands län 69 55 -20% 5 1 -80%
Västerbottens län 95 89 -6% 10 8 -20%
Norrbottens län 117 116 -1% 9 7 -22%
Sverige 5 507 5 152 -6% 566 490 -13%