Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2012 Jan-mars 2013 Jan-mars 2014 Jan-mars 2015 Jan-mars 2016
Stockholms län 539 595 550 459 444
Uppsala län 51 47 36 62 39
Södermanlands län 42 32 36 40 35
Östergötlands län 54 60 61 41 40
Jönköpings län 51 62 38 43 29
Kronobergs län 28 31 26 14 25
Kalmar län 27 37 29 32 25
Gotlands län 8 9 4 12 6
Blekinge län 13 34 19 7 14
Skåne län 224 282 272 222 180
Hallands län 54 37 47 39 35
Västra Götalands län 242 262 238 208 191
Värmlands län 32 39 38 41 52
Örebro län 51 40 35 39 39
Västmanlands län 33 47 47 36 15
Dalarnas län 46 41 44 36 26
Gävleborgs län 43 47 35 37 24
Västernorrlands län 30 45 36 32 31
Jämtlands län 20 24 16 23 13
Västerbottens län 25 35 27 33 25
Norrbottens län 24 37 30 30 33
Sverige 1 637 1 843 1 664 1 486 1 321

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2015 Jan-mars 2016 Skillnad procent Mars 2015 Mars 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 486 1 321 -11% 549 523 -5%
Enskilda näringsverksamheter 117 101 -14% 43 38 -12%
Privatpersoner 95 68 -28% 33 22 -33%
Dödsbon 30 46 53% 13 15 15%
Summa 1 728 1 536 -11% 638 598 -6%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2015 Jan-mars 2016 Skillnad procent Mars 2015 Mars 2016 Skillnad procent
Stockholms län 459 444 -3% 189 195 3%
Uppsala län 62 39 -37% 26 20 -23%
Södermanlands län 40 35 -13% 14 16 14%
Östergötlands län 41 40 -2% 21 17 -19%
Jönköpings län 43 29 -33% 10 9 -10%
Kronobergs län 14 25 79% 6 13 117%
Kalmar län 32 25 -22% 10 6 -40%
Gotlands län 12 6 -50% 5 2 -60%
Blekinge län 7 14 100% 3 6 100%
Skåne län 222 180 -19% 81 66 -19%
Hallands län 39 35 -10% 13 9 -31%
Västra Götalands län 208 191 -8% 64 70 9%
Värmlands län 41 52 27% 17 21 24%
Örebro län 39 39 0 % 15 17 13%
Västmanlands län 36 15 -58% 11 1 -91%
Dalarnas län 36 26 -28% 11 7 -36%
Gävleborgs län 37 24 -35% 14 11 -21%
Västernorrlands län 32 31 -3% 11 14 27%
Jämtlands län 23 13 -43% 8 5 -38%
Västerbottens län 33 25 -24% 12 10 -17%
Norrbottens län 30 33 10% 8 8 0 %
Sverige 1 486 1 321 -11% 549 523 -5%