Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2012 Jan-maj 2013 Jan-maj 2014 Jan-maj 2015 Jan-maj 2016
Stockholms län 962 1 041 973 829 865
Uppsala län 86 88 62 97 85
Södermanlands län 66 69 67 73 54
Östergötlands län 93 113 92 75 66
Jönköpings län 77 91 66 70 51
Kronobergs län 46 51 47 27 42
Kalmar län 55 53 63 53 53
Gotlands län 10 13 5 14 13
Blekinge län 29 51 29 23 17
Skåne län 397 478 424 398 343
Hallands län 80 74 79 66 70
Västra Götalands län 401 464 392 380 364
Värmlands län 61 71 77 73 79
Örebro län 80 75 67 70 66
Västmanlands län 58 77 68 62 32
Dalarnas län 69 62 78 65 48
Gävleborgs län 76 80 75 59 48
Västernorrlands län 51 84 61 57 59
Jämtlands län 36 37 33 41 26
Västerbottens län 44 57 47 52 47
Norrbottens län 48 49 51 56 63
Sverige 2 825 3 178 2 856 2 640 2 491

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2015 Jan-maj 2016 Skillnad procent Maj 2015 Maj 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 640 2 491 -6% 611 577 -6%
Enskilda näringsverksamheter 189 175 -7% 28 39 39%
Privatpersoner 145 107 -26% 22 18 -18%
Dödsbon 46 88 91% 8 19 138%
Summa 3 020 2 861 -5% 669 653 -2%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2015 Jan-maj 2016 Skillnad procent Maj 2015 Maj 2016 Skillnad procent
Stockholms län 829 865 4% 186 184 -1%
Uppsala län 97 85 -12% 16 22 38%
Södermanlands län 73 54 -26% 19 8 -58%
Östergötlands län 75 66 -12% 18 16 -11%
Jönköpings län 70 51 -27% 12 12 0 %
Kronobergs län 27 42 56% 7 7 0 %
Kalmar län 53 53 0 % 10 19 90%
Gotlands län 14 13 -7% 1 4 300%
Blekinge län 23 17 -26% 7 2 -71%
Skåne län 398 343 -14% 100 81 -19%
Hallands län 66 70 6% 12 17 42%
Västra Götalands län 380 364 -4% 86 78 -9%
Värmlands län 73 79 8% 21 10 -52%
Örebro län 70 66 -6% 18 17 -6%
Västmanlands län 62 32 -48% 15 12 -20%
Dalarnas län 65 48 -26% 17 14 -18%
Gävleborgs län 59 48 -19% 14 15 7%
Västernorrlands län 57 59 4% 13 20 54%
Jämtlands län 41 26 -37% 11 8 -27%
Västerbottens län 52 47 -10% 12 11 -8%
Norrbottens län 56 63 13% 16 20 25%
Sverige 2 640 2 491 -6% 611 577 -6%