Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 Jan-juni 2016
Stockholms län 1 165 1 254 1 218 1 061 1 057
Uppsala län 107 98 78 114 104
Södermanlands län 83 87 81 84 71
Östergötlands län 110 142 104 91 81
Jönköpings län 87 116 82 82 56
Kronobergs län 60 57 58 36 46
Kalmar län 69 64 70 63 67
Gotlands län 10 16 8 19 14
Blekinge län 34 57 36 30 24
Skåne län 472 572 542 491 420
Hallands län 96 80 91 86 79
Västra Götalands län 483 568 497 498 445
Värmlands län 81 76 96 87 105
Örebro län 97 90 83 85 81
Västmanlands län 72 90 75 73 38
Dalarnas län 83 81 93 74 54
Gävleborgs län 90 88 93 77 60
Västernorrlands län 56 92 77 72 69
Jämtlands län 41 47 42 48 31
Västerbottens län 59 73 55 61 53
Norrbottens län 66 60 62 66 73
Sverige 3 421 3 808 3 541 3 298 3 028

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2015 Jan-juni 2016 Skillnad procent Juni 2015 Juni 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 298 3 028 -8% 658 523 -21%
Enskilda näringsverksamheter 230 226 -2% 41 48 17%
Privatpersoner 175 135 -23% 30 28 -7%
Dödsbon 61 103 69% 15 15 0 %
Summa 3 764 3 492 -7% 744 614 -17%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2015 Jan-juni 2016 Skillnad procent Juni 2015 Juni 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 061 1 057 -0% 232 187 -19%
Uppsala län 114 104 -9% 17 18 6%
Södermanlands län 84 71 -15% 11 16 45%
Östergötlands län 91 81 -11% 16 15 -6%
Jönköpings län 82 56 -32% 12 5 -58%
Kronobergs län 36 46 28% 9 4 -56%
Kalmar län 63 67 6% 10 14 40%
Gotlands län 19 14 -26% 5 1 -80%
Blekinge län 30 24 -20% 7 7 0 %
Skåne län 491 420 -14% 93 74 -20%
Hallands län 86 79 -8% 20 8 -60%
Västra Götalands län 498 445 -11% 118 77 -35%
Värmlands län 87 105 21% 14 26 86%
Örebro län 85 81 -5% 15 15 0 %
Västmanlands län 73 38 -48% 11 6 -45%
Dalarnas län 74 54 -27% 9 6 -33%
Gävleborgs län 77 60 -22% 18 12 -33%
Västernorrlands län 72 69 -4% 15 10 -33%
Jämtlands län 48 31 -35% 7 6 -14%
Västerbottens län 61 53 -13% 9 6 -33%
Norrbottens län 66 73 11% 10 10 0 %
Sverige 3 298 3 028 -8% 658 523 -21%