Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2012 Jan-juli 2013 Jan-juli 2014 Jan-juli 2015 Jan-juli 2016
Stockholms län 1 323 1 400 1 377 1 184 1 185
Uppsala län 121 112 86 125 109
Södermanlands län 92 98 92 92 81
Östergötlands län 123 155 118 102 99
Jönköpings län 102 135 91 89 66
Kronobergs län 65 66 67 44 54
Kalmar län 81 74 75 68 72
Gotlands län 12 16 10 21 14
Blekinge län 37 61 38 34 28
Skåne län 537 636 625 573 468
Hallands län 108 89 103 91 85
Västra Götalands län 548 635 565 548 487
Värmlands län 92 87 102 95 114
Örebro län 105 97 97 89 90
Västmanlands län 80 103 89 79 44
Dalarnas län 110 94 102 88 60
Gävleborgs län 100 103 104 95 67
Västernorrlands län 68 101 85 77 76
Jämtlands län 44 55 48 51 35
Västerbottens län 72 82 65 65 59
Norrbottens län 72 66 68 75 82
Sverige 3 892 4 265 4 007 3 685 3 375

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Skillnad procent Juli 2015 Juli 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 685 3 375 -8% 387 341 -12%
Enskilda näringsverksamheter 250 251 0% 20 25 25%
Privatpersoner 185 147 -21% 10 12 20%
Dödsbon 71 115 62% 10 12 20%
Summa 4 191 3 888 -7% 427 390 -9%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Skillnad procent Juli 2015 Juli 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 184 1 185 0% 123 125 2%
Uppsala län 125 109 -13% 11 5 -55%
Södermanlands län 92 81 -12% 8 10 25%
Östergötlands län 102 99 -3% 11 18 64%
Jönköpings län 89 66 -26% 7 10 43%
Kronobergs län 44 54 23% 8 8 0 %
Kalmar län 68 72 6% 5 5 0 %
Gotlands län 21 14 -33% 2 0 -100%
Blekinge län 34 28 -18% 4 4 0 %
Skåne län 573 468 -18% 82 49 -40%
Hallands län 91 85 -7% 5 6 20%
Västra Götalands län 548 487 -11% 50 42 -16%
Värmlands län 95 114 20% 8 8 0 %
Örebro län 89 90 1% 4 9 125%
Västmanlands län 79 44 -44% 6 5 -17%
Dalarnas län 88 60 -32% 14 6 -57%
Gävleborgs län 95 67 -29% 18 7 -61%
Västernorrlands län 77 76 -1% 5 6 20%
Jämtlands län 51 35 -31% 3 4 33%
Västerbottens län 65 59 -9% 4 6 50%
Norrbottens län 75 82 9% 9 8 -11%
Sverige 3 685 3 375 -8% 387 341 -12%