Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015 Jan 2016
Stockholms län 171 182 190 111 107
Uppsala län 13 18 14 15 8
Södermanlands län 11 8 9 8 8
Östergötlands län 21 27 19 8 9
Jönköpings län 20 29 8 13 11
Kronobergs län 5 14 11 6 2
Kalmar län 13 14 12 11 6
Gotlands län 2 2 1 4 0
Blekinge län 6 12 6 1 4
Skåne län 84 97 79 76 53
Hallands län 28 16 16 10 11
Västra Götalands län 82 75 78 61 58
Värmlands län 10 13 19 11 15
Örebro län 13 17 10 14 7
Västmanlands län 14 16 16 11 7
Dalarnas län 18 12 12 14 9
Gävleborgs län 11 23 12 13 6
Västernorrlands län 11 21 13 9 5
Jämtlands län 11 9 6 9 6
Västerbottens län 7 18 6 11 7
Norrbottens län 6 14 11 12 11
Sverige 557 637 548 428 350

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Skillnad procent Jan 2015 Jan 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 563 6 069 -8% 428 350 -18%
Enskilda näringsverksamheter 445 410 -8% 37 28 -24%
Privatpersoner 322 308 -4% 30 23 -23%
Dödsbon 219 159 -27% 9 13 44%
Summa 7 549 6 946 -8% 504 414 -18%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Skillnad procent Jan 2015 Jan 2016 Skillnad procent
Stockholms län 2 214 1 946 -12% 111 107 -4%
Uppsala län 147 202 37% 15 8 -47%
Södermanlands län 146 136 -7% 8 8 0 %
Östergötlands län 226 174 -23% 8 9 13%
Jönköpings län 149 145 -3% 13 11 -15%
Kronobergs län 99 80 -19% 6 2 -67%
Kalmar län 117 127 9% 11 6 -45%
Gotlands län 16 29 81% 4 0 -100%
Blekinge län 70 58 -17% 1 4 300%
Skåne län 998 956 -4% 76 53 -30%
Hallands län 167 159 -5% 10 11 10%
Västra Götalands län 914 913 -0% 61 58 -5%
Värmlands län 174 161 -7% 11 15 36%
Örebro län 161 142 -12% 14 7 -50%
Västmanlands län 145 115 -21% 11 7 -36%
Dalarnas län 183 139 -24% 14 9 -36%
Gävleborgs län 170 168 -1% 13 6 -54%
Västernorrlands län 135 116 -14% 9 5 -44%
Jämtlands län 78 72 -8% 9 6 -33%
Västerbottens län 128 105 -18% 11 7 -36%
Norrbottens län 127 126 -1% 12 11 -8%
Sverige 6 564 6 069 -8% 428 350 -18%