December

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2012 Jan-dec 2013 Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Jan-dec 2016
Stockholms län 2 237 2 316 2 214 1 945 1 993
Uppsala län 208 196 147 202 165
Södermanlands län 150 154 146 136 139
Östergötlands län 223 242 226 174 155
Jönköpings län 158 204 149 145 127
Kronobergs län 107 112 99 80 75
Kalmar län 142 126 117 127 123
Gotlands län 24 23 16 29 20
Blekinge län 67 94 70 58 55
Skåne län 919 1 028 998 956 797
Hallands län 187 158 167 159 152
Västra Götalands län 928 1 027 914 913 832
Värmlands län 154 156 174 161 162
Örebro län 187 154 161 142 146
Västmanlands län 143 160 145 115 79
Dalarnas län 195 148 183 139 114
Gävleborgs län 177 177 170 168 137
Västernorrlands län 124 156 135 116 119
Jämtlands län 78 88 78 72 61
Västerbottens län 119 131 128 105 97
Norrbottens län 132 110 127 126 127
Sverige 6 659 6 960 6 564 6 068 5 675

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Skillnad procent Dec 2015 Dec 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 068 5 675 -6% 561 497 -11%
Enskilda näringsverksamheter 410 411 0% 38 34 -11%
Privatpersoner 308 250 -19% 21 16 -24%
Dödsbon 160 219 37% 32 28 -13%
Summa 6 946 6 555 -6% 652 575 -12%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2015 Jan-dec 2016 Skillnad procent Dec 2015 Dec 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 945 1 993 2% 181 172 -5%
Uppsala län 202 165 -18% 16 6 -63%
Södermanlands län 136 139 2% 8 9 13%
Östergötlands län 174 155 -11% 9 13 44%
Jönköpings län 145 127 -12% 14 14 0 %
Kronobergs län 80 75 -6% 8 2 -75%
Kalmar län 127 123 -3% 12 6 -50%
Gotlands län 29 20 -31% 3 1 -67%
Blekinge län 58 55 -5% 7 5 -29%
Skåne län 956 797 -17% 92 74 -20%
Hallands län 159 152 -4% 12 12 0 %
Västra Götalands län 913 832 -9% 103 71 -31%
Värmlands län 161 162 1% 18 16 -11%
Örebro län 142 146 3% 16 11 -31%
Västmanlands län 115 79 -31% 6 14 133%
Dalarnas län 139 114 -18% 13 14 8%
Gävleborgs län 168 137 -18% 8 19 138%
Västernorrlands län 116 119 3% 13 14 8%
Jämtlands län 72 61 -15% 3 6 100%
Västerbottens län 105 97 -8% 10 8 -20%
Norrbottens län 126 127 1% 9 10 11%
Sverige 6 068 5 675 -6% 561 497 -11%