Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2012 Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Jan-aug 2016
Stockholms län 1 461 1 541 1 492 1 278 1 317
Uppsala län 140 119 93 132 119
Södermanlands län 107 106 100 98 88
Östergötlands län 144 168 131 113 104
Jönköpings län 110 151 98 98 75
Kronobergs län 71 74 69 49 57
Kalmar län 90 86 81 77 86
Gotlands län 15 16 11 21 15
Blekinge län 42 70 41 37 32
Skåne län 602 697 676 634 530
Hallands län 121 95 114 107 90
Västra Götalands län 620 702 620 600 547
Värmlands län 107 96 115 105 119
Örebro län 116 107 107 97 97
Västmanlands län 86 110 94 84 48
Dalarnas län 128 106 112 96 71
Gävleborgs län 112 112 113 102 73
Västernorrlands län 76 106 92 82 85
Jämtlands län 47 60 50 54 42
Västerbottens län 76 91 72 69 61
Norrbottens län 79 76 80 85 92
Sverige 4 350 4 689 4 361 4 018 3 748

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Skillnad procent Aug 2015 Aug 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 018 3 748 -7% 333 347 4%
Enskilda näringsverksamheter 282 271 -4% 32 21 -34%
Privatpersoner 209 176 -16% 24 27 13%
Dödsbon 78 133 71% 7 15 114%
Summa 4 587 4 328 -6% 396 410 4%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2015 Jan-aug 2016 Skillnad procent Aug 2015 Aug 2016 Skillnad procent
Stockholms län 1 278 1 317 3% 94 111 18%
Uppsala län 132 119 -10% 7 10 43%
Södermanlands län 98 88 -10% 6 6 0 %
Östergötlands län 113 104 -8% 11 6 -45%
Jönköpings län 98 75 -23% 9 9 0 %
Kronobergs län 49 57 16% 5 3 -40%
Kalmar län 77 86 12% 9 14 56%
Gotlands län 21 15 -29% 0 1 .
Blekinge län 37 32 -14% 3 4 33%
Skåne län 634 530 -16% 61 59 -3%
Hallands län 107 90 -16% 16 5 -69%
Västra Götalands län 600 547 -9% 52 60 15%
Värmlands län 105 119 13% 10 5 -50%
Örebro län 97 97 0 % 8 6 -25%
Västmanlands län 84 48 -43% 5 4 -20%
Dalarnas län 96 71 -26% 8 11 38%
Gävleborgs län 102 73 -28% 7 6 -14%
Västernorrlands län 82 85 4% 5 8 60%
Jämtlands län 54 42 -22% 3 7 133%
Västerbottens län 69 61 -12% 4 2 -50%
Norrbottens län 85 92 8% 10 10 0 %
Sverige 4 018 3 748 -7% 333 347 4%