April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2012 Jan-apr 2013 Jan-apr 2014 Jan-apr 2015 Jan-apr 2016
Stockholms län 722 826 761 643 676
Uppsala län 66 65 45 81 61
Södermanlands län 58 46 57 54 46
Östergötlands län 68 87 76 57 49
Jönköpings län 66 73 54 58 39
Kronobergs län 34 41 35 20 35
Kalmar län 43 41 45 43 34
Gotlands län 9 12 4 13 9
Blekinge län 22 45 24 16 15
Skåne län 305 381 336 298 261
Hallands län 64 52 60 54 53
Västra Götalands län 322 347 313 294 286
Värmlands län 41 57 58 52 69
Örebro län 67 57 54 52 49
Västmanlands län 49 62 62 47 20
Dalarnas län 54 52 59 48 33
Gävleborgs län 61 63 52 45 32
Västernorrlands län 40 58 48 44 39
Jämtlands län 28 31 18 30 18
Västerbottens län 32 47 36 40 36
Norrbottens län 34 41 40 40 43
Sverige 2 185 2 484 2 237 2 029 1 903

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Skillnad procent Apr 2015 Apr 2016 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 029 1 903 -6% 543 571 5%
Enskilda näringsverksamheter 161 136 -16% 44 35 -20%
Privatpersoner 123 88 -28% 28 19 -32%
Dödsbon 38 68 79% 8 22 175%
Summa 2 351 2 195 -7% 623 647 4%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2015 Jan-apr 2016 Skillnad procent Apr 2015 Apr 2016 Skillnad procent
Stockholms län 643 676 5% 184 225 22%
Uppsala län 81 61 -25% 19 21 11%
Södermanlands län 54 46 -15% 14 11 -21%
Östergötlands län 57 49 -14% 16 9 -44%
Jönköpings län 58 39 -33% 15 10 -33%
Kronobergs län 20 35 75% 6 10 67%
Kalmar län 43 34 -21% 11 9 -18%
Gotlands län 13 9 -31% 1 3 200%
Blekinge län 16 15 -6% 9 1 -89%
Skåne län 298 261 -12% 76 79 4%
Hallands län 54 53 -2% 15 18 20%
Västra Götalands län 294 286 -3% 86 94 9%
Värmlands län 52 69 33% 11 17 55%
Örebro län 52 49 -6% 13 10 -23%
Västmanlands län 47 20 -57% 11 5 -55%
Dalarnas län 48 33 -31% 12 7 -42%
Gävleborgs län 45 32 -29% 8 8 0 %
Västernorrlands län 44 39 -11% 12 8 -33%
Jämtlands län 30 18 -40% 7 5 -29%
Västerbottens län 40 36 -10% 7 11 57%
Norrbottens län 40 43 8% 10 10 0 %
Sverige 2 029 1 903 -6% 543 571 5%