September

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2011 Jan-sep 2012 Jan-sep 2013 Jan-sep 2014 Jan-sep 2015
Stockholms län 1 471 1 642 1 698 1 627 1 388
Uppsala län 95 159 130 102 152
Södermanlands län 122 122 119 108 103
Östergötlands län 134 157 180 150 127
Jönköpings län 102 118 167 108 111
Kronobergs län 59 76 83 76 55
Kalmar län 68 101 98 91 87
Gotlands län 12 17 18 12 24
Blekinge län 67 46 79 45 39
Skåne län 660 658 772 746 691
Hallands län 115 132 105 133 115
Västra Götalands län 607 690 778 676 661
Värmlands län 112 116 108 125 109
Örebro län 117 134 112 119 100
Västmanlands län 100 91 125 103 91
Dalarnas län 109 146 112 123 104
Gävleborgs län 105 123 120 121 116
Västernorrlands län 78 85 112 98 89
Jämtlands län 56 59 66 56 59
Västerbottens län 77 89 102 86 76
Norrbottens län 92 89 82 87 96
Sverige 4 358 4 850 5 166 4 792 4 393

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-sep 2014 Jan-sep 2015 Skillnad procent Sept 2014 Sept 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 792 4 393 -8% 431 376 -13%
Enskilda näringsverksamheter 330 312 -5% 41 30 -27%
Privatpersoner 245 233 -5% 24 24 0 %
Dödsbon 158 99 -37% 28 21 -25%
Summa 5 525 5 037 -9% 524 451 -14%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2014 Jan-sep 2015 Skillnad procent Sept 2014 Sept 2015 Skillnad procent
Stockholms län 1 627 1 388 -15% 135 110 -19%
Uppsala län 102 152 49% 9 20 122%
Södermanlands län 108 103 -5% 8 5 -38%
Östergötlands län 150 127 -15% 19 14 -26%
Jönköpings län 108 111 3% 10 13 30%
Kronobergs län 76 55 -28% 7 6 -14%
Kalmar län 91 87 -4% 10 10 0 %
Gotlands län 12 24 100% 1 3 200%
Blekinge län 45 39 -13% 4 2 -50%
Skåne län 746 691 -7% 70 57 -19%
Hallands län 133 115 -14% 19 8 -58%
Västra Götalands län 676 661 -2% 56 61 9%
Värmlands län 125 109 -13% 10 4 -60%
Örebro län 119 100 -16% 12 3 -75%
Västmanlands län 103 91 -12% 9 7 -22%
Dalarnas län 123 104 -15% 11 8 -27%
Gävleborgs län 121 116 -4% 8 14 75%
Västernorrlands län 98 89 -9% 6 8 33%
Jämtlands län 56 59 5% 6 5 -17%
Västerbottens län 86 76 -12% 14 7 -50%
Norrbottens län 87 96 10% 7 11 57%
Sverige 4 792 4 393 -8% 431 376 -13%