Oktober

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2011 Jan-okt 2012 Jan-okt 2013 Jan-okt 2014 Jan-okt 2015
Stockholms län 1 641 1 847 1 894 1 847 1 565
Uppsala län 105 172 155 114 166
Södermanlands län 132 128 135 118 111
Östergötlands län 150 179 199 185 154
Jönköpings län 120 135 179 120 118
Kronobergs län 65 89 92 81 62
Kalmar län 83 123 107 98 104
Gotlands län 13 21 20 13 24
Blekinge län 72 51 86 59 46
Skåne län 721 738 851 836 772
Hallands län 127 149 121 143 132
Västra Götalands län 695 762 869 761 714
Värmlands län 128 128 125 139 126
Örebro län 133 151 130 132 117
Västmanlands län 115 111 138 114 100
Dalarnas län 121 164 122 139 114
Gävleborgs län 126 139 137 136 143
Västernorrlands län 90 96 127 108 95
Jämtlands län 69 65 75 66 64
Västerbottens län 89 92 108 106 84
Norrbottens län 105 100 91 105 108
Sverige 4 900 5 440 5 761 5 420 4 919

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-okt 2014 Jan-okt 2015 Skillnad procent Okt 2014 Okt 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 420 4 919 -9% 628 511 -19%
Enskilda näringsverksamheter 359 342 -5% 29 29 0 %
Privatpersoner 281 256 -9% 36 21 -42%
Dödsbon 189 105 -44% 31 6 -81%
Summa 6 249 5 622 -10% 724 567 -22%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2014 Jan-okt 2015 Skillnad procent Okt 2014 Okt 2015 Skillnad procent
Stockholms län 1 847 1 565 -15% 220 170 -23%
Uppsala län 114 166 46% 12 14 17%
Södermanlands län 118 111 -6% 10 7 -30%
Östergötlands län 185 154 -17% 35 26 -26%
Jönköpings län 120 118 -2% 12 7 -42%
Kronobergs län 81 62 -23% 5 4 -20%
Kalmar län 98 104 6% 7 17 143%
Gotlands län 13 24 85% 1 0 -100%
Blekinge län 59 46 -22% 14 7 -50%
Skåne län 836 772 -8% 90 79 -12%
Hallands län 143 132 -8% 10 17 70%
Västra Götalands län 761 714 -6% 85 53 -38%
Värmlands län 139 126 -9% 14 17 21%
Örebro län 132 117 -11% 13 17 31%
Västmanlands län 114 100 -12% 11 8 -27%
Dalarnas län 139 114 -18% 16 10 -38%
Gävleborgs län 136 143 5% 15 27 80%
Västernorrlands län 108 95 -12% 10 6 -40%
Jämtlands län 66 64 -3% 10 5 -50%
Västerbottens län 106 84 -21% 20 8 -60%
Norrbottens län 105 108 3% 18 12 -33%
Sverige 5 420 4 919 -9% 628 511 -19%