November

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2011 Jan-nov 2012 Jan-nov 2013 Jan-nov 2014 Jan-nov 2015
Stockholms län 1 834 2 056 2 121 2 028 1 757
Uppsala län 119 194 175 135 186
Södermanlands län 140 138 148 135 127
Östergötlands län 166 205 228 206 164
Jönköpings län 141 145 190 134 131
Kronobergs län 74 100 102 90 72
Kalmar län 93 132 118 106 115
Gotlands län 16 24 22 14 26
Blekinge län 80 59 91 63 51
Skåne län 799 846 951 907 865
Hallands län 150 170 141 157 147
Västra Götalands län 772 849 950 845 807
Värmlands län 142 142 141 158 143
Örebro län 146 166 145 146 126
Västmanlands län 124 125 151 132 109
Dalarnas län 142 183 134 166 126
Gävleborgs län 140 155 155 152 160
Västernorrlands län 112 111 146 125 101
Jämtlands län 80 75 81 71 69
Västerbottens län 99 108 118 117 95
Norrbottens län 118 122 98 113 117
Sverige 5 487 6 105 6 406 6 000 5 494

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-nov 2014 Jan-nov 2015 Skillnad procent Nov 2014 Nov 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 000 5 494 -8% 580 553 -5%
Enskilda näringsverksamheter 407 371 -9% 48 29 -40%
Privatpersoner 300 286 -5% 19 30 58%
Dödsbon 206 127 -38% 17 21 24%
Summa 6 913 6 278 -9% 664 633 -5%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2014 Jan-nov 2015 Skillnad procent Nov 2014 Nov 2015 Skillnad procent
Stockholms län 2 028 1 757 -13% 181 185 2%
Uppsala län 135 186 38% 21 20 -5%
Södermanlands län 135 127 -6% 17 16 -6%
Östergötlands län 206 164 -20% 21 10 -52%
Jönköpings län 134 131 -2% 14 12 -14%
Kronobergs län 90 72 -20% 9 10 11%
Kalmar län 106 115 8% 8 11 38%
Gotlands län 14 26 86% 1 2 100%
Blekinge län 63 51 -19% 4 3 -25%
Skåne län 907 865 -5% 71 87 23%
Hallands län 157 147 -6% 14 15 7%
Västra Götalands län 845 807 -4% 84 90 7%
Värmlands län 158 143 -9% 19 17 -11%
Örebro län 146 126 -14% 14 9 -36%
Västmanlands län 132 109 -17% 18 9 -50%
Dalarnas län 166 126 -24% 27 12 -56%
Gävleborgs län 152 160 5% 16 16 0 %
Västernorrlands län 125 101 -19% 17 5 -71%
Jämtlands län 71 69 -3% 5 5 0 %
Västerbottens län 117 95 -19% 11 10 -9%
Norrbottens län 113 117 4% 8 9 13%
Sverige 6 000 5 494 -8% 580 553 -5%