Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2011 Jan-mars 2012 Jan-mars 2013 Jan-mars 2014 Jan-mars 2015
Stockholms län 517 539 595 550 451
Uppsala län 29 51 47 36 62
Södermanlands län 51 42 32 36 39
Östergötlands län 45 54 60 61 42
Jönköpings län 34 51 62 38 43
Kronobergs län 23 28 31 26 14
Kalmar län 26 27 37 29 32
Gotlands län 1 8 9 4 12
Blekinge län 24 13 34 19 7
Skåne län 268 224 282 272 219
Hallands län 36 54 37 47 39
Västra Götalands län 213 242 262 238 205
Värmlands län 27 32 39 38 40
Örebro län 39 51 40 35 39
Västmanlands län 30 33 47 47 35
Dalarnas län 41 46 41 44 36
Gävleborgs län 37 43 47 35 37
Västernorrlands län 30 30 45 36 31
Jämtlands län 24 20 24 16 22
Västerbottens län 31 25 35 27 32
Norrbottens län 35 24 37 30 28
Sverige 1 561 1 637 1 843 1 664 1 465

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2014 Jan-mars 2015 Skillnad procent Mars 2014 Mars 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 664 1 465 -12% 547 527 -4%
Enskilda näringsverksamheter 106 114 8% 30 40 33%
Privatpersoner 92 94 2% 31 32 3%
Dödsbon 60 29 -52% 17 12 -29%
Summa 1 922 1 702 -11% 625 611 -2%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2014 Jan-mars 2015 Skillnad procent Mars 2014 Mars 2015 Skillnad procent
Stockholms län 550 451 -18% 192 181 -6%
Uppsala län 36 62 72% 13 26 100%
Södermanlands län 36 39 8% 17 13 -24%
Östergötlands län 61 42 -31% 22 22 0 %
Jönköpings län 38 43 13% 15 10 -33%
Kronobergs län 26 14 -46% 7 6 -14%
Kalmar län 29 32 10% 9 10 11%
Gotlands län 4 12 200% 0 5 .
Blekinge län 19 7 -63% 5 3 -40%
Skåne län 272 219 -19% 90 78 -13%
Hallands län 47 39 -17% 14 13 -7%
Västra Götalands län 238 205 -14% 68 61 -10%
Värmlands län 38 40 5% 6 16 167%
Örebro län 35 39 11% 14 15 7%
Västmanlands län 47 35 -26% 19 10 -47%
Dalarnas län 44 36 -18% 14 11 -21%
Gävleborgs län 35 37 6% 13 13 0 %
Västernorrlands län 36 31 -14% 8 10 25%
Jämtlands län 16 22 38% 5 7 40%
Västerbottens län 27 32 19% 9 11 22%
Norrbottens län 30 28 -7% 7 6 -14%
Sverige 1 664 1 465 -12% 547 527 -4%