Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2011 Jan-maj 2012 Jan-maj 2013 Jan-maj 2014 Jan-maj 2015
Stockholms län 913 962 1 041 973 822
Uppsala län 59 86 88 62 97
Södermanlands län 80 66 69 67 73
Östergötlands län 74 93 113 92 75
Jönköpings län 65 77 91 66 70
Kronobergs län 33 46 51 47 27
Kalmar län 41 55 53 63 53
Gotlands län 5 10 13 5 14
Blekinge län 39 29 51 29 23
Skåne län 409 397 478 424 398
Hallands län 64 80 74 79 66
Västra Götalands län 368 401 464 392 381
Värmlands län 59 61 71 77 73
Örebro län 75 80 75 67 70
Västmanlands län 55 58 77 68 62
Dalarnas län 64 69 62 78 65
Gävleborgs län 63 76 80 75 59
Västernorrlands län 51 51 84 61 56
Jämtlands län 35 36 37 33 41
Västerbottens län 48 44 57 47 52
Norrbottens län 58 48 49 51 56
Sverige 2 658 2 825 3 178 2 856 2 633

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2014 Jan-maj 2015 Skillnad procent Maj 2014 Maj 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 856 2 633 -8% 619 604 -2%
Enskilda näringsverksamheter 185 189 2% 35 28 -20%
Privatpersoner 146 147 1% 27 24 -11%
Dödsbon 87 46 -47% 9 8 -11%
Summa 3 274 3 015 -8% 690 664 -4%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2014 Jan-maj 2015 Skillnad procent Maj 2014 Maj 2015 Skillnad procent
Stockholms län 973 822 -16% 212 179 -16%
Uppsala län 62 97 56% 17 16 -6%
Södermanlands län 67 73 9% 10 19 90%
Östergötlands län 92 75 -18% 16 18 13%
Jönköpings län 66 70 6% 12 12 0 %
Kronobergs län 47 27 -43% 12 7 -42%
Kalmar län 63 53 -16% 18 10 -44%
Gotlands län 5 14 180% 1 1 0 %
Blekinge län 29 23 -21% 5 7 40%
Skåne län 424 398 -6% 88 99 13%
Hallands län 79 66 -16% 19 12 -37%
Västra Götalands län 392 381 -3% 79 87 10%
Värmlands län 77 73 -5% 19 21 11%
Örebro län 67 70 4% 13 18 38%
Västmanlands län 68 62 -9% 6 15 150%
Dalarnas län 78 65 -17% 19 17 -11%
Gävleborgs län 75 59 -21% 23 14 -39%
Västernorrlands län 61 56 -8% 13 13 0 %
Jämtlands län 33 41 24% 15 11 -27%
Västerbottens län 47 52 11% 11 12 9%
Norrbottens län 51 56 10% 11 16 45%
Sverige 2 856 2 633 -8% 619 604 -2%