Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2011 Jan-juni 2012 Jan-juni 2013 Jan-juni 2014 Jan-juni 2015
Stockholms län 1 084 1 165 1 254 1 218 1 050
Uppsala län 64 107 98 78 113
Södermanlands län 90 83 87 81 83
Östergötlands län 96 110 142 104 91
Jönköpings län 78 87 116 82 79
Kronobergs län 43 60 57 58 36
Kalmar län 44 69 64 70 63
Gotlands län 11 10 16 8 19
Blekinge län 43 34 57 36 29
Skåne län 481 472 572 542 487
Hallands län 75 96 80 91 85
Västra Götalands län 444 483 568 497 487
Värmlands län 72 81 76 96 87
Örebro län 89 97 90 83 85
Västmanlands län 72 72 90 75 72
Dalarnas län 79 83 81 93 74
Gävleborgs län 73 90 88 93 75
Västernorrlands län 58 56 92 77 72
Jämtlands län 42 41 47 42 47
Västerbottens län 58 59 73 55 59
Norrbottens län 72 66 60 62 66
Sverige 3 168 3 421 3 808 3 541 3 259

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 Skillnad procent Juni 2014 Juni 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 541 3 259 -8% 685 620 -9%
Enskilda näringsverksamheter 221 230 4% 36 41 14%
Privatpersoner 174 174 0 % 28 29 4%
Dödsbon 108 61 -44% 21 15 -29%
Summa 4 044 3 724 -8% 770 705 -8%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2014 Jan-juni 2015 Skillnad procent Juni 2014 Juni 2015 Skillnad procent
Stockholms län 1 218 1 050 -14% 245 221 -10%
Uppsala län 78 113 45% 16 16 0 %
Södermanlands län 81 83 2% 14 10 -29%
Östergötlands län 104 91 -13% 12 16 33%
Jönköpings län 82 79 -4% 16 9 -44%
Kronobergs län 58 36 -38% 11 9 -18%
Kalmar län 70 63 -10% 7 10 43%
Gotlands län 8 19 138% 3 5 67%
Blekinge län 36 29 -19% 7 6 -14%
Skåne län 542 487 -10% 118 89 -25%
Hallands län 91 85 -7% 12 19 58%
Västra Götalands län 497 487 -2% 105 107 2%
Värmlands län 96 87 -9% 19 14 -26%
Örebro län 83 85 2% 16 15 -6%
Västmanlands län 75 72 -4% 7 10 43%
Dalarnas län 93 74 -20% 15 9 -40%
Gävleborgs län 93 75 -19% 18 16 -11%
Västernorrlands län 77 72 -6% 16 16 0 %
Jämtlands län 42 47 12% 9 6 -33%
Västerbottens län 55 59 7% 8 7 -13%
Norrbottens län 62 66 6% 11 10 -9%
Sverige 3 541 3 259 -8% 685 620 -9%