Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2011 Jan-juli 2012 Jan-juli 2013 Jan-juli 2014 Jan-juli 2015
Stockholms län 1 238 1 323 1 400 1 377 1 183
Uppsala län 77 121 112 86 125
Södermanlands län 96 92 98 92 92
Östergötlands län 106 123 155 118 101
Jönköpings län 86 102 135 91 89
Kronobergs län 48 65 66 67 44
Kalmar län 53 81 74 75 68
Gotlands län 11 12 16 10 21
Blekinge län 50 37 61 38 34
Skåne län 542 537 636 625 572
Hallands län 91 108 89 103 91
Västra Götalands län 497 548 635 565 549
Värmlands län 82 92 87 102 95
Örebro län 98 105 97 97 89
Västmanlands län 81 80 103 89 79
Dalarnas län 88 110 94 102 88
Gävleborgs län 86 100 103 104 94
Västernorrlands län 62 68 101 85 77
Jämtlands län 43 44 55 48 51
Västerbottens län 64 72 82 65 65
Norrbottens län 78 72 66 68 75
Sverige 3 577 3 892 4 265 4 007 3 682

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2014 Jan-juli 2015 Skillnad procent Juli 2014 Juli 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 007 3 682 -8% 466 384 -18%
Enskilda näringsverksamheter 260 251 -3% 39 21 -46%
Privatpersoner 198 184 -7% 24 10 -58%
Dödsbon 118 71 -40% 10 10 0 %
Summa 4 583 4 188 -9% 539 425 -21%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2014 Jan-juli 2015 Skillnad procent Juli 2014 Juli 2015 Skillnad procent
Stockholms län 1 377 1 183 -14% 159 122 -23%
Uppsala län 86 125 45% 8 11 38%
Södermanlands län 92 92 0 % 11 8 -27%
Östergötlands län 118 101 -14% 14 10 -29%
Jönköpings län 91 89 -2% 9 7 -22%
Kronobergs län 67 44 -34% 9 8 -11%
Kalmar län 75 68 -9% 5 5 0 %
Gotlands län 10 21 110% 2 2 0 %
Blekinge län 38 34 -11% 2 4 100%
Skåne län 625 572 -8% 83 81 -2%
Hallands län 103 91 -12% 12 5 -58%
Västra Götalands län 565 549 -3% 68 51 -25%
Värmlands län 102 95 -7% 6 8 33%
Örebro län 97 89 -8% 14 4 -71%
Västmanlands län 89 79 -11% 14 6 -57%
Dalarnas län 102 88 -14% 9 14 56%
Gävleborgs län 104 94 -10% 11 17 55%
Västernorrlands län 85 77 -9% 8 5 -38%
Jämtlands län 48 51 6% 6 3 -50%
Västerbottens län 65 65 0 % 10 4 -60%
Norrbottens län 68 75 10% 6 9 50%
Sverige 4 007 3 682 -8% 466 384 -18%