Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2011 Jan 2012 Jan 2013 Jan 2014 Jan 2015
Stockholms län 170 171 182 190 108
Uppsala län 6 13 18 14 14
Södermanlands län 15 11 8 9 8
Östergötlands län 17 21 27 19 8
Jönköpings län 7 20 29 8 13
Kronobergs län 4 5 14 11 6
Kalmar län 5 13 14 12 11
Gotlands län 1 2 2 1 3
Blekinge län 7 6 12 6 1
Skåne län 75 84 97 79 74
Hallands län 9 28 16 16 10
Västra Götalands län 68 82 75 78 60
Värmlands län 9 10 13 19 11
Örebro län 11 13 17 10 14
Västmanlands län 13 14 16 16 10
Dalarnas län 11 18 12 12 13
Gävleborgs län 12 11 23 12 12
Västernorrlands län 11 11 21 13 10
Jämtlands län 9 11 9 6 9
Västerbottens län 15 7 18 6 11
Norrbottens län 12 6 14 11 12
Sverige 487 557 637 548 418

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2013 Jan-dec 2014 Skillnad procent Jan 2014 Jan 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 960 6 564 -6% 548 418 -24%
Enskilda näringsverksamheter 625 446 -29% 39 37 -5%
Privatpersoner 320 321 0% 29 30 3%
Dödsbon 177 219 24% 19 8 -58%
Summa 8 082 7 550 -7% 635 493 -22%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2013 Jan-dec 2014 Skillnad procent Jan 2014 Jan 2015 Skillnad procent
Stockholms län 2 316 2 214 -4% 190 108 -43%
Uppsala län 196 147 -25% 14 14 0 %
Södermanlands län 154 146 -5% 9 8 -11%
Östergötlands län 242 226 -7% 19 8 -58%
Jönköpings län 204 149 -27% 8 13 63%
Kronobergs län 112 99 -12% 11 6 -45%
Kalmar län 126 117 -7% 12 11 -8%
Gotlands län 23 16 -30% 1 3 200%
Blekinge län 94 70 -26% 6 1 -83%
Skåne län 1 028 998 -3% 79 74 -6%
Hallands län 158 167 6% 16 10 -38%
Västra Götalands län 1 027 914 -11% 78 60 -23%
Värmlands län 156 174 12% 19 11 -42%
Örebro län 154 161 5% 10 14 40%
Västmanlands län 160 145 -9% 16 10 -38%
Dalarnas län 148 183 24% 12 13 8%
Gävleborgs län 177 170 -4% 12 12 0 %
Västernorrlands län 156 135 -13% 13 10 -23%
Jämtlands län 88 78 -11% 6 9 50%
Västerbottens län 131 128 -2% 6 11 83%
Norrbottens län 110 127 15% 11 12 9%
Sverige 6 960 6 564 -6% 548 418 -24%