Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2011 Jan-feb 2012 Jan-feb 2013 Jan-feb 2014 Jan-feb 2015
Skåne län Stockholms län 338 354 407 358
265 Uppsala län 17 28 33 23
36 Södermanlands län 30 24 20 19
24 Östergötlands län 32 33 46 39
19 Jönköpings län 18 36 46 23
32 Kronobergs län 16 14 20 19
8 Kalmar län 11 25 25 20
22 Gotlands län 1 7 4 4
7 Blekinge län 10 12 24 14
4 155 159 178 182 138
Hallands län 21 42 26 33 25
Västra Götalands län 140 165 182 170 145
Värmlands län 19 23 30 32 24
Örebro län 23 33 29 21 24
Västmanlands län 22 25 32 28 23
Dalarnas län 24 33 25 30 25
Gävleborgs län 26 31 36 22 24
Västernorrlands län 19 20 32 28 21
Jämtlands län 18 17 19 11 15
Västerbottens län 25 18 27 18 21
Norrbottens län 22 13 28 23 22
Sverige 987 1 112 1 269 1 117 924

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2014 Jan-feb 2015 Skillnad procent Feb 2014 Feb 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 117 924 -17% 569 496 -13%
Enskilda näringsverksamheter 76 74 -3% 37 37 0 %
Privatpersoner 61 62 2% 32 32 0 %
Dödsbon 43 16 -63% 24 7 -71%
Summa 1 297 1 076 -17% 662 572 -14%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2014 Jan-feb 2015 Skillnad procent Feb 2014 Feb 2015 Skillnad procent
Stockholms län 358 265 -26% 168 154 -8%
Uppsala län 23 36 57% 9 21 133%
Södermanlands län 19 24 26% 10 16 60%
Östergötlands län 39 19 -51% 20 11 -45%
Jönköpings län 23 32 39% 15 19 27%
Kronobergs län 19 8 -58% 8 2 -75%
Kalmar län 20 22 10% 8 11 38%
Gotlands län 4 7 75% 3 3 0 %
Blekinge län 14 4 -71% 8 3 -63%
Skåne län 182 138 -24% 103 62 -40%
Hallands län 33 25 -24% 17 15 -12%
Västra Götalands län 170 145 -15% 92 84 -9%
Värmlands län 32 24 -25% 13 13 0 %
Örebro län 21 24 14% 11 10 -9%
Västmanlands län 28 23 -18% 12 12 0 %
Dalarnas län 30 25 -17% 18 11 -39%
Gävleborgs län 22 24 9% 10 11 10%
Västernorrlands län 28 21 -25% 15 12 -20%
Jämtlands län 11 15 36% 5 6 20%
Västerbottens län 18 21 17% 12 10 -17%
Norrbottens län 23 22 -4% 12 10 -17%
Sverige 1 117 924 -17% 569 496 -13%