December

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2013 Jan-dec 2014 Jan-dec 2015
Stockholms län 2 012 2 237 2 316 2 214 1 946
Uppsala län 130 208 196 147 202
Södermanlands län 150 150 154 146 136
Östergötlands län 181 223 242 226 174
Jönköpings län 152 158 204 149 145
Kronobergs län 80 107 112 99 80
Kalmar län 105 142 126 117 127
Gotlands län 18 24 23 16 29
Blekinge län 82 67 94 70 58
Skåne län 886 919 1 028 998 958
Hallands län 166 187 158 167 159
Västra Götalands län 870 928 1 027 914 913
Värmlands län 155 154 156 174 161
Örebro län 155 187 154 161 142
Västmanlands län 135 143 160 145 115
Dalarnas län 148 195 148 183 139
Gävleborgs län 155 177 177 170 168
Västernorrlands län 128 124 156 135 116
Jämtlands län 84 78 88 78 72
Västerbottens län 114 119 131 128 105
Norrbottens län 134 132 110 127 126
Sverige 6 040 6 659 6 960 6 564 6 071

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Skillnad procent Dec 2014 Dec 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 563 6 071 -7% 563 563 0 %
Enskilda näringsverksamheter 445 410 -8% 38 38 0 %
Privatpersoner 322 308 -4% 22 21 -5%
Dödsbon 219 158 -28% 13 31 138%
Summa 7 549 6 947 -8% 636 653 3%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2014 Jan-dec 2015 Skillnad procent Dec 2014 Dec 2015 Skillnad procent
Stockholms län 2 214 1 946 -12% 186 181 -3%
Uppsala län 147 202 37% 12 16 33%
Södermanlands län 146 136 -7% 11 8 -27%
Östergötlands län 226 174 -23% 20 9 -55%
Jönköpings län 149 145 -3% 15 14 -7%
Kronobergs län 99 80 -19% 9 8 -11%
Kalmar län 117 127 9% 11 12 9%
Gotlands län 16 29 81% 2 3 50%
Blekinge län 70 58 -17% 7 7 0 %
Skåne län 998 958 -4% 91 94 3%
Hallands län 167 159 -5% 10 12 20%
Västra Götalands län 914 913 -0% 69 103 49%
Värmlands län 174 161 -7% 16 18 13%
Örebro län 161 142 -12% 15 16 7%
Västmanlands län 145 115 -21% 13 6 -54%
Dalarnas län 183 139 -24% 17 13 -24%
Gävleborgs län 170 168 -1% 18 8 -56%
Västernorrlands län 135 116 -14% 10 13 30%
Jämtlands län 78 72 -8% 7 3 -57%
Västerbottens län 128 105 -18% 11 10 -9%
Norrbottens län 127 126 -1% 14 9 -36%
Sverige 6 564 6 071 -8% 564 563 -0%