Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2011 Jan-aug 2012 Jan-aug 2013 Jan-aug 2014 Jan-aug 2015
Stockholms län 1 342 1 461 1 541 1 492 1 275
Uppsala län 89 140 119 93 131
Södermanlands län 112 107 106 100 98
Östergötlands län 122 144 168 131 113
Jönköpings län 98 110 151 98 98
Kronobergs län 54 71 74 69 49
Kalmar län 58 90 86 81 77
Gotlands län 12 15 16 11 21
Blekinge län 59 42 70 41 37
Skåne län 598 602 697 676 630
Hallands län 107 121 95 114 108
Västra Götalands län 553 620 702 620 600
Värmlands län 94 107 96 115 104
Örebro län 107 116 107 107 97
Västmanlands län 91 86 110 94 84
Dalarnas län 97 128 106 112 95
Gävleborgs län 93 112 112 113 102
Västernorrlands län 68 76 106 92 81
Jämtlands län 46 47 60 50 54
Västerbottens län 72 76 91 72 69
Norrbottens län 84 79 76 80 84
Sverige 3 956 4 350 4 689 4 361 4 007

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Skillnad procent Aug 2014 Aug 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 361 4 007 -8% 354 323 -9%
Enskilda näringsverksamheter 289 283 -2% 29 32 10%
Privatpersoner 221 208 -6% 23 23 0 %
Dödsbon 130 78 -40% 12 7 -42%
Summa 5 001 4 576 -8% 418 385 -8%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2014 Jan-aug 2015 Skillnad procent Aug 2014 Aug 2015 Skillnad procent
Stockholms län 1 492 1 275 -15% 115 91 -21%
Uppsala län 93 131 41% 7 6 -14%
Södermanlands län 100 98 -2% 8 6 -25%
Östergötlands län 131 113 -14% 13 11 -15%
Jönköpings län 98 98 0 % 7 9 29%
Kronobergs län 69 49 -29% 2 5 150%
Kalmar län 81 77 -5% 6 9 50%
Gotlands län 11 21 91% 1 0 -100%
Blekinge län 41 37 -10% 3 3 0 %
Skåne län 676 630 -7% 51 57 12%
Hallands län 114 108 -5% 11 17 55%
Västra Götalands län 620 600 -3% 55 52 -5%
Värmlands län 115 104 -10% 13 9 -31%
Örebro län 107 97 -9% 10 8 -20%
Västmanlands län 94 84 -11% 5 5 0 %
Dalarnas län 112 95 -15% 10 7 -30%
Gävleborgs län 113 102 -10% 9 7 -22%
Västernorrlands län 92 81 -12% 7 5 -29%
Jämtlands län 50 54 8% 2 3 50%
Västerbottens län 72 69 -4% 7 4 -43%
Norrbottens län 80 84 5% 12 9 -25%
Sverige 4 361 4 007 -8% 354 323 -9%