April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2011 Jan-apr 2012 Jan-apr 2013 Jan-apr 2014 Jan-apr 2015
Stockholms län 688 722 826 761 640
Uppsala län 39 66 65 45 81
Södermanlands län 57 58 46 57 54
Östergötlands län 57 68 87 76 57
Jönköpings län 50 66 73 54 58
Kronobergs län 27 34 41 35 20
Kalmar län 34 43 41 45 43
Gotlands län 2 9 12 4 13
Blekinge län 28 22 45 24 16
Skåne län 329 305 381 336 298
Hallands län 44 64 52 60 53
Västra Götalands län 280 322 347 313 292
Värmlands län 33 41 57 58 52
Örebro län 59 67 57 54 52
Västmanlands län 44 49 62 62 46
Dalarnas län 53 54 52 59 46
Gävleborgs län 49 61 63 52 44
Västernorrlands län 38 40 58 48 43
Jämtlands län 29 28 31 18 30
Västerbottens län 36 32 47 36 40
Norrbottens län 46 34 41 40 40
Sverige 2 022 2 185 2 484 2 237 2 018

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2014 Jan-apr 2015 Skillnad procent Apr 2014 Apr 2015 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 237 2 018 -10% 573 530 -8%
Enskilda näringsverksamheter 150 161 7% 44 44 0 %
Privatpersoner 119 123 3% 27 28 4%
Dödsbon 78 38 -51% 18 8 -56%
Summa 2 584 2 340 -9% 662 610 -8%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2014 Jan-apr 2015 Skillnad procent Apr 2014 Apr 2015 Skillnad procent
Stockholms län 761 640 -16% 211 181 -14%
Uppsala län 45 81 80% 9 19 111%
Södermanlands län 57 54 -5% 21 14 -33%
Östergötlands län 76 57 -25% 15 16 7%
Jönköpings län 54 58 7% 16 15 -6%
Kronobergs län 35 20 -43% 9 6 -33%
Kalmar län 45 43 -4% 16 11 -31%
Gotlands län 4 13 225% 0 1 .
Blekinge län 24 16 -33% 5 9 80%
Skåne län 336 298 -11% 64 75 17%
Hallands län 60 53 -12% 13 14 8%
Västra Götalands län 313 292 -7% 75 84 12%
Värmlands län 58 52 -10% 20 11 -45%
Örebro län 54 52 -4% 19 13 -32%
Västmanlands län 62 46 -26% 15 10 -33%
Dalarnas län 59 46 -22% 15 10 -33%
Gävleborgs län 52 44 -15% 17 6 -65%
Västernorrlands län 48 43 -10% 12 11 -8%
Jämtlands län 18 30 67% 2 7 250%
Västerbottens län 36 40 11% 9 7 -22%
Norrbottens län 40 40 0 % 10 10 0 %
Sverige 2 237 2 018 -10% 573 530 -8%