Maj

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-maj 2022 Konkurser jan-maj 2023 Konkurser jan-maj Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-maj 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-maj 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-maj Skillnad procent Konkurser Maj 2022 Konkurser Maj 2023 Konkurser Maj Skillnad procent
Byggindustri 480 627 31% 107 350 110 398 0.45% 0.57% 27% 103 132 28%
Detaljhandel 274 361 32% 57 622 58 778 0.48% 0.61% 29% 64 70 9%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 260 336 29% 195 643 202 142 0.13% 0.17% 25% 57 94 65%
Restaurang och hotell 223 282 26% 33 498 34 307 0.67% 0.82% 23% 42 78 86%
Partihandel 156 211 35% 38 804 38 389 0.40% 0.55% 37% 30 57 90%
Transport 130 162 25% 31 229 32 040 0.42% 0.51% 21% 34 37 9%
Handel med motorfordon samt service 116 158 36% 23 566 23 855 0.49% 0.66% 35% 27 24 -11%
Information och kommunikation 116 116 0 % 67 018 70 272 0.17% 0.17% -5% 24 29 21%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 87 108 24% 25 928 26 646 0.34% 0.41% 21% 17 23 35%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 79 108 37% 52 939 52 952 0.15% 0.20% 37% 22 29 32%