Juni

Branscher med flest företagskonkurser (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskilda näringsverksamheter

Bransch Konkurser jan-juni 2022 Konkurser jan-juni 2023 Konkurser jan-juni Skillnad procent Aktiva företag per 31/12 2021 Aktiva företag per 31/12 2022 Konkursutsatthet * jan-juni 2022 (%) Konkursutsatthet * jan-juni 2023 (%) Konkursutsatthet * jan-juni Skillnad procent Konkurser Juni 2022 Konkurser Juni 2023 Konkurser Juni Skillnad procent
Byggindustri 601 785 31% 107 350 110 398 0.56% 0.71% 27% 121 145 20%
Detaljhandel 329 440 34% 57 622 58 778 0.57% 0.75% 31% 55 73 33%
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 316 419 33% 195 643 202 142 0.16% 0.21% 28% 56 77 38%
Restaurang och hotell 271 381 41% 33 498 34 307 0.81% 1.11% 37% 48 91 90%
Partihandel 194 267 38% 38 804 38 389 0.50% 0.70% 39% 38 49 29%
Transport 162 209 29% 31 229 32 040 0.52% 0.65% 26% 32 43 34%
Handel med motorfordon samt service 145 200 38% 23 566 23 855 0.62% 0.84% 36% 29 38 31%
Information och kommunikation 148 164 11% 67 018 70 272 0.22% 0.23% 6% 32 44 38%
Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm 111 142 28% 25 928 26 646 0.43% 0.53% 24% 24 32 33%
Andra serviceföretag och företag för personliga tjänster m. m. 90 133 48% 52 939 52 952 0.17% 0.25% 48% 11 23 109%